Gå til sidens hovedinnhold

Vått under årets russedåp

Artikkelen er over 5 år gammel

Det var ikke bare russen som fikk fuktet håret under årets russedåp lørdag ettermiddag

Regnet bøttet ned over publikum og russ lørdag ettermiddag da det var klart for årets russedåp. Det våte været så likevel ikke ut til å påvirke årets russekull, som gruppevis sprang opp på scenen for å la seg døpe.

Endelig russetid

Halv fire er alle rus­se­bi­ler par­kert inne i Fred­rik­sten fest­ning. Bakken vib­re­rer fra bas­sen som kom­mer fra uli­ke mu­sikk­an­legg og får regn­drå­pe­ne til å spret­te opp igjen fra bak­ken. Noen russ sø­ker ly inne i bi­le­ne sine el­ler spa­se­rer rundt og ven­ter på at alt skal star­te.

I ste­det for å la seg ir­ri­te­re av reg­net, dan­ser og ler rus­sen av gle­de over at rus­se­ti­da en­de­lig er i gang.

– Vi har alt star­tet litt alt med rus­se­tref­fet som var her. Nå er vi kla­re for å være russ, det er jo det­te vi all­tid har ven­tet på. Og så er det er dei­lig å en­de­lig være fer­dig med 13 års sko­le­gang, sier jen­te­ne Juni Cor­ne­lia Thor­sen, Oda Jo­han­ne Eriksdotter Nygaard, Dor­the He­len Strøm og Kris­tine Hes­se­vik.

Kefir, brus, øl og rusbrus

Når det er på tide å star­te har  et  noe kaldt pub­li­kum sam­let seg rundt sce­nen for å se på ung­dom­men. Spen­nin­gen øker når det nær­mer seg at rus­sen i år igjen skal få res­te­ne av inn­hol­det i flas­ka de drik­ker fra helt over ho­det.

Et­ter mye rop duk­ker et for noen kjent fjes opp på sce­nen. Mag­ne Rob­ber­stad, også kjent som Paradise-Mag­ne, le­det sho­wet med to and­re.

Når rus­sen inn­tar sce­nen får de seg en våt opp­le­vel­se, noen med brus, and­re med øl el­ler rus­brus. Et­ter hvert hen­ter Paradise-Mag­ne og de and­re den sto­re skrek­ken, ke­fi­ren.

Over­ras­kel­ses­hy­le­ne blir sta­dig mer hys­te­ris­ke et­ter hvert som jen­ter og gut­ter får seg en stor klatt hvit sur­melk i ho­det.

Lang seremoni

Paradise-Magne og de andre som shower på scenen holder vitsingen i gang og inviterte stadig publikum med på sitt muligens fiktive standup-show, uten større iver fra publikum.

Selve dåpsseremonien blir nok i det lengste laget og publikum begynner å tynnes ut etter en times tid. Dette kan skyldes et noe langtrukket show, men også det kalde og våte været.

- Nå skal vi bare nyte

Rus­se­pre­si­dent Nee­ma Ci­hi­lu­ka ko­ser seg på Fred­rik­sten Fest­ning, før­s­te da­gen som skik­ke­lig russ. Hun er med i en vand­rer­gjeng som ikke har bil, og som hel­ler bru­ker pen­ge­ne på and­re ting.

– Vi har mer råd til and­re ting når vi ikke har bil, dess­uten skal vi dra til Stav­an­ger på rus­se­treff. Det blir fort dyrt å være russ, sier en rus­se­pre­si­dent som vel­ger å pri­ori­te­re bort rus­se­bi­len un­der rus­se­ti­da.

– Det har vært litt stress til nå, med mye å gjø­re. Men nå skal vi bare nyte da­ge­ne fram­over. Vi er en­de­lig russ, sier hun stor­for­nøyd.

Bildeserie

BILDER: Russedåp på festningen

Kommentarer til denne saken