- Men jeg kan ikke gi noe antall, sier Saugbrugs-sjefen til HA.

Les også: - Kostnadskutt er avgjørende

100 stillinger

Norske Skog skal kutte 100 stillinger.

- 2014 endte med økt gjeld og svakere inntjening enn i året før. For å spare penger ser konsernsjef Sven Ombudstvedt seg nødt til å fjerne 100 stillinger ved selskapets to norske fabrikker, meldte Finansavisen i helga.

Saugbrugs

– Flesteparten av de ansatte vil forsvinne i Halden, men det vil også være noen på Skogn, samt noen fra fellesfunksjoner, sa Ombudstvedt til Finansavisen.

To igjen

Selskapet har kun to fabrikker igjen i Norge, én i Halden og én i Skogn. Her jobber det totalt 1.000 personer, og nå ryker 10 prosent av arbeidsplassene i den norske delen av selskapet. Ved Saugbrugs jobber 515 av dem.

Underskudd

I kvartalsrapporten for fjerde kvartal i 2014, som ble lagt fram før helgen, kom det fram at Norske Skog tjente betydelig mindre sammenlignet med fjerde kvartal i 2013.

I fjerde kvartal 2013 var resultatet før skatt i Norske Skog på -597 millioner kroner. Ett år senere ble resultatet et underskudd på -1.101 millioner. Driftsinntektene sank fra 3.534 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 til 3.208 kroner i samme periode i fjor.

Helt ukjent

Hovedtillitsvalgte Paul Kristiansen ved Saugbrugs visste ingen ting om 100 stillingskutt ved Norske Skog da HA kontaktet ham søndag.

- Jeg synes det er merkelig at det står i media før det avholdes møter i bedriften. Vi er de første som egentlig skal få vite om slikt, uttalte han.

HA har prøvd å komme i kontakt med konsernsjef Sven Ombudstvedt, men har så langt ikke lykkes.

Les også: Stillingskutt ukjent for hovedtillitsvalgt

- Konsernets utspill

Administrerende direktør Kjell-Arve Kure sier den framtidige nedbemanningen ved Saugbrugs nå skal drøftes med de tillitsvalgte.

- Er det en kommunikasjonstabbe at hovedtillitsvalgte Paul Kristiansen ikke visste om dette før det sto i media?

- Dette er konsernledelsens utspill på konsernnivå, så jeg vil ikke si det, nei, svarer Kure.

Ganske snart

Drøftingene med tillitsvalgte starter ganske snart. Kure er klar på at kostnadene må ned.

- Står PM4 i fare for å bli lagt ned?

- Nedleggelse er vanskelig å spå. Vi skal jobbe for å få bedre effekt og utvikle nye produkter, men vi kan ikke garantere noe, svarer Kjell-Arve Kure.