Navnevås fra Rakeng

Tistedalens Musikkforening bokomslag

Tistedalens Musikkforening bokomslag

Av

I denne ytringen svarer Roger Prang på Oddvar Rakengs leserinnlegg i HA.

DEL

Da jeg gjorde militærtjenesten for mange år siden, hang det et lite skilt på veggen inne på velferdskontoret hvor det sto: «Har du ikke noe å gjøre, vennligst ikke gjør det her!» Jeg får den samme følelsen når jeg leser Oddvar Rakengs innlegg i Halden Arbeiderblad om skrivemåten av «Tis’dærsmusikken».

Kanskje er det en stund siden sist han så navnet sitt på trykk, for som leseren vil se nedenfor, har innlegget hans liten substans. Han er til og med uenig med Oddvar Rakeng.

«Fort gjort å glemme …»

Det er rart at Rakeng får slike urinale assosiasjoner nå. Han fikk nemlig ikke det tidligere. I hans egen bok «Tistedalserindringer» fra 1993, et prosjekt som ble initiert av Tistedalens Musikforening, skriver han således både «tisdæling» og «Tisdærsmusikken». Flere ganger. Riktignok feilskrevet ettersom apostrofen mangler, men uten -t. Kanskje hadde det med «ordenes valør» å gjøre? Uansett er det en farlig kombinasjon å være stor i trynet og samtidig ha dårlig hukommelse.

At han skriver «tisdæling» og «Tisdærsmusikken» må skyldes at det nettopp er slik ordene uttales: «Tis’dæling» er en person fra Tistedal, og «Tis’dærsmusikken» er den folkelige betegnelsen på stedets stolte korps som snart fyller 150 år. t’en uttales ikke og skal ikke med når man skriver lydskrift som i «Tis’dærsmusikken». Men det må være apostrof.

Et søk i HA og på nettet avdekker at det nettopp er begrepene «tisdæling» og «Tisdærsmusikken» som brukes, ofte feilskrevet uten apostrof, men fortsatt «tisdæling» og «Tisdærsmusikken».

Det er ellers overraskende å lese at «Borgfoss» ligger ved Tistas utløp. Sist jeg var der, lå huset ved Svanedammen i Tistedal og ikke ute ved Hollenderen.

Faglig fundert skrivemåte

Da forfatter og bokkomité var enige om at bokas tittel burde være «EN FANFARE FOR TIS’DÆRSMUSIKKEN», sendte jeg forslaget til en av landets fremste navneeksperter ved Universitetet i Oslo, professor Tom Schmidt. Han har gjennom snart 50 år forsket på norske stedsnavn og deres skrivemåte og uttale og kan mer enn de fleste om dette emnet. Til og med mer enn Oddvar Rakeng. I sitt svar til oss skriver han: «Jeg liker tittelen deres, men ikke glem apostrofen!» Det har vi heller ikke gjort.

I oktober vil «EN FANFARE FOR TIS’DÆRSMUSIKKEN» være tilgjengelig i bokhandelen. Jeg regner med at Oddvar Rakeng da henter fram sitt horn, rede til å blåse «EN FANFARE FOR TIS’DÆRSMUSIKKEN».


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken