NAV-sjefen: – Jeg rømmer ikke fra Halden

NAV-sjef Astrid Nordstrand slutter i jobben.