Et sted mellom 50 og 60 av de totalt 75 fast ansatte og vikarer ved NAV Halden og Aremark har nå rigget seg til med hjemmekontor.

Vil begrense smitte

– NAV Halden-Aremark stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte, sier Astrid Nordstrand som er NAV-leder i Halden og Aremark.

– Det er viktig å understreke at driften av kontoret opprettholdes, og vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med NAV å benytte seg av våre digitale tjenester så langt det er mulig på nav.no eller Ditt Nav.

To beredskapstelefoner

Og selv om de ansatte nå ikke kan møtes publikumsmottaket, er de tilgjengelige på den digitale løsningen nav.no

NAV kontaktsenter, med telefon 55 55 33 33, er åpent som vanlig.

– I tillegg har NAV Halden-Aremark opprettet to beredskapstelefoner med telefonnummer 41289821 og 41296718 som er beregnet for nødsituasjoner. Telefonene er åpne i tidsrommet klokken 12.00 til klokken 14.00 fra mandag til fredag, informerer Nordstrand.

Oppretter en postkasse

Astrid Nordstrand, NAV-leder i Halden og Aremark, forsikrer om at alle som har rett til stønad gjennom NAV, vil få utbetalt pengene sine akkurat som før.

– Det vi gjør nå, er nettopp å sikre at folk skal få pengene sine. Mange søker digitalt og alle ansatte har telefon, sier hun.

En av utfordringene i denne situasjonen, er brukere som ikke er digitale. Men NAV-lederen er klar på at også denne gruppen skal ivaretas på en god måte.

– For alle de som ikke er digitale, oppretter vi i dag en postkasse. Der kan folk legge fra seg brev eller søknader, sier hun.

– En uvirkelig situasjon

Astrid Nordstrand påpeker at ressursene må brukes der det er størst behov.

– Alle ansatte har telefoner og alle er digitale på jobben selv om de har hjemmekontor. Hvis ansatte blir syke, kan det bli en utfordring for oss, sier hun.

– Å få inn vikarer, altså nye mennesker som skal læres opp, kan bli utfordrende når folk sitter på hjemmekontor. Men vi forsøker å gjøre det beste ut av den nesten uvirkelige situasjonen vi er i.