NAV Halden sine budsjetter sprekker med flere millioner

Politikerne er samstemte i sin bekymring for NAV Halden. Økonomirapporten per november viser en prognose på 14 millioner kroner i merforbruk.