NAV Halden har brutt sosialtjenesteloven

På slutten av 2019 hadde Fylkesmannen tilsyn med NAV Halden og barnevernstjenesten. Konklusjonen ble at NAV Halden har brutt sosialtjenesteloven på flere punkter.