Natteravnene i Halden er organisert som et samarbeid mellom KFU (Kommunalt foreldreutvalg) og Halden Frivilligsentral.

– Vi sliter med å få nok foreldre til å melde seg som natteravner, sier Wenche Erichsen ved frivilligsentralen.

Sosialt og hyggelig

Målet er at de skal få minst fem foreldre fra hver av byens barne- og ungdomsskoler.

– Jeg har også tatt kontakt med Halden videregående skole, de har ikke gått natteravn tidligere, men nå har vi fått fem derfra, forteller Tomas Andersen fra KFU og FAU ved Låby skole.

Han understreker at det å gå natteravn er noe positivt, at man treffer andre foreldre og at det er sosialt.

 

– Og så bidrar vi til å gjøre byen tryggere. Det er forebyggende og vi som natteravner skal ikke «ta» noen. Vi er bare til stede som trygge voksne, sier han.

Veteraner

Bjørn Ramstad og Knut Iversen har verken barn eller barnebarn ute på byen i Halden, men finner likevel glede i å delta.

– Det er veldig sosialt, man går aldri alene, og så får man høre mange gode historier. De unge seter pris på at det er edrue voksenpersoner til stede og mange kommer bare for å prate. Men det er også sånn at foreldre kunne hat godt av å være ute på byen for å se hva som kan skje, sier de to veteranene.

De påpeker også at man på denne måten møter andre foreldre.

Etter skjærtorsdag er det russetreffet på festningen som er neste oppgave, før man følger på med natt til 1. mai, natt til 17. mai og under grensetreffet i august.

– Det er i hvert fall det som er planlagt. I mange andre kommuner får de til å ha natteravner hver helg, men der er vi ikke i Halden foreløpig, sier Andersen.

Alle velkommen

Alle fire understreker at de tar imot alle som har lyst. Foreldre kan ta kontakt med FAU på sin skole, men også pensjonister og andre som ikke har skolebarn er mer enn velkommen. Da kan man ta kontakt med frivilligsentralen eller sende en mail til kfu@haldenskole.no.

 

Wenche Erichsen forteller at behovet er stort, for eksempel var det natteravner som ble vitne til den alvorlige voldshendelsen utenfor russetreffet i fjor, og som kontaktet politiet.

– Bare det at vi er til stede og sirkulerer rundt kan bidra til å forebygge og kanskje hindre en alvorlig kriminell handling, mener hun.

Andersen sier at det er mye positivt i Halden-skolen nå og at kommunen også engasjerer seg. Alle FAU'er har fått egne mailadresser og kommunikasjonen har blitt enklere.

– Det er mye positivt på gang, så nå håper vi at mange melder seg som natteravner, slik at vi kan få skikkelig sving på dette også.