Kvinnen nektet å etterkomme pålegg om å forlate sentrum, samt forulempet tjenestemennene. For det ble hun altså satt i fyllearresten.

Politiet opplyser også at det vil bli opprettet sak på forholdet.