Torv er en dansk skrivemåte og er vanlig å benytte på kart fra dansketida (før 1814) og til litt utpå 1900 tallet i Norge.

Fram til 1890-tallet var det vanlig å benytte både gade, plass og torv i norsk språkstil. Danskene benyttet stor bokstav foran substantiver fram til 1948, og det var derfor veldig vanlig å gjøre det samme i Norge.

Så kom løsrivelsen fra både dansk og svensk enevelde som en sterk bevegelse. Det norske språk ble endret og får betegnelsen det alminnelige bogmaal.

I 1929 vedtok stortinget at i Norge er språket bokmål og vi skal ikke bruke det «dansk-norske språk». Det danske skulle bort. Som et ledd i dette ble også Fredrikshald omgjort til Halden i 1928.

Det er din og alles fulle rett å benytte gade, plass eller torv (Ser at S.G. Eliassen benytter Torv i gammel form i sitt verk Halden historie 1665–1826 som kan sies er riktig da han omtaler dansketida), men i bokmål i 2022, er riktig stavemåte torg. Torget er bestemt form.

Torvet er ikke et egennavn, men da gatekomiteen godkjente Torget som adresse, ja da ble Torget et egennavn. Gatekomiteen er for øvrig haldensere som er utpekt til sitt verv. Ikke mange røvere der.

Både Børke og Frank Kiel Jakobsen bruker torget i sine skrifter.

En brygge er et byggverk der båter fortøyer og legger til. Så når byens befolkning kaller det Fiskebryggen så er det for så vidt riktig for steinbrygga ut mot elva.

Men for området innenfor er navnet Fisketorvet på kart fra tidlig 1800 tallet fram til tidlig 1900. (S.G. Eliassen skiller også på brygge og torv i sin beretning). Men så kommer fornorskningen og navnet blir Fisketorget.

Fiskebrygga blir mer eller mindre visket ut, men lever i god bevissthet hos byens eldre. Om 20 år blir navnet kanskje Amcartorget.

Språkdebatt er alltid følsomt. Språk er levende og endres hele tiden og vi må leve med det. Så min gode venn. Ikke ta ut din kårde. Den vil bare lage hull i lufta.

Når det gjelder torget og dets framtid, får folket gjennom politikken bestemme.

PS! Espen Sørås jobber i Halden kommune, men presiserer at dette innlegget er skrevet som privatperson.