Da Erna Solberg presenterte sin nye regjering i 2013 var en styrket satsing på sikkerhet og beredskap noe av det hun lovet nasjonen. I dag kjenner vi fasiten – Erna Solberg har sviktet. Regjeringen har sviktet.

Politiet sultefores, og restansene har vel aldri vært høyere. Stillinger holdes ubesatt, opptaket til politihøgskolen reduseres – og nyutdannede politifolk får ikke jobb. Alvorlig kriminalitet henlegges, organisert kriminalitet brer om seg, de kriminelle gjengene ser ut til å være ute av kontroll – narkotika omsettes på åpen gate.

Domstolene har lenge ropt varsku, og landets øverste embetsmann innenfor domstolene har fortalt offentligheten at budsjettsituasjonen er så alvorlig at det går utover rettssikkerheten og domstolenes uavhengighet.

Samtidig gjennomføres det en sentraliseringsreform innenfor politiet og domstolene som bidrar til å flytte tjenestene enda lenger unna vanlige folk. Byråkratiet vokser, mens justisministre kommer og går under Erna Solbergs ledelse.

Tollvesenet, som bidrar til sikkerhet og beredskap ved landegrensen, er underbemannet og underfinansiert. Det ser heller ikke ut til at tollerne har fått særlig oppmerksomhet fra regjeringen, og får kritikk for å drive ulovlig overvåking og lagring av personopplysninger. Heller ikke peppersprayen som tollerne ble utstyrt med, har hatt de nødvendige tillatelser på plass. Dette kan bare forklares med manglende politisk engasjement, og manglende politisk oppfølging.

Forsvaret er underfinansiert, og det er vel knapt noen som lenger ser på Høyre som noe forsvarsparti. Erna Solberg går langt i å antyde at hun ikke vil prioritere å nå Nato’s målsetting om 2 prosent av BNP til forsvaret – og Nord-Norge tømmes for helikoptre.

En kjerneoppgave for nasjonalstaten er å levere trygghet og sikkerhet for innbyggerne. Her har ikke Erna Solberg og regjeringen gjort jobben. Det gjør noe med tilliten mellom oss som innbyggere, og staten.

Politikk handler om å prioritere, og når Erna Solberg skylder på manglende politisk handlingsrom – så er dette også et resultat av politiske prioriteringer. Jeg kan ikke huske at det noen gang er gitt så store skattekutt til de aller rikeste, aldri før har bruken av oljepenger vært så høy som nå – og likevel klarer ikke regjeringen å prioritere sikkerhet og beredskap. Det er rett og slett for dårlig.

Hele strafferettskjeden må styrkes, fra grensekontrollen, via politiet og domstolene til kriminalomsorgen. Forsvarsevnen må styrkes, og førstegangstjenesten utvides. I all viraken om norske verdier, synes verdien av at vi alle en gang i livet forventes å være endel av et fellesskap hvor du stiller opp for å verge land og folk å være glemt.

Erna Solberg og hennes regjering har ikke levert når det gjelder sikkerhet og beredskap, landet trenger en regjering som tar sikkerhet og beredskap på alvor.

Arve Sigmundstad er gruppeleder i Halden Arbeiderparti