Når øynene lukkes for det man ikke vil se

 Per-Kristian Dahl, Halden pensjonistparti.

Per-Kristian Dahl, Halden pensjonistparti.

Av
DEL

Innsparinger uten mål og mening

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alle er nå enige om at økonomien i kommunen er under sterkt press. Vil vi kunne gi innbyggerne de tjenester som de har krav på i tiden som kommer i henhold til lov, regel og forskrifter er det store spørsmålet? Det går nå opp for flere av partiene som er i posisjon og i opposisjon at det vil vi ikke klare. Forholdet til GODT NOK synker nå mer og mer inn i de politiske rekkene som en realitet. Slik vil det bli i kommunen med den "lånekursen" av penger som nå følges. Det er bare i løpet av de siste 6 til 8 årene foretatt låneopptak på 3500 millioner i kommunen.

Bare fra 2019 til 2020 fremgår det av kommunens økonomirapportering at renter og avdrag øker med 31 millioner. Her får innbyggerne regningen enten gjennom økte skatter/avgifter eller ved at tjenestetilbudene reduseres innenfor både helse/omsorg, undervisningssektoren og ikke minst i NAV. All rapportering viser nå at det vil skje. Flertallet i kommunestyret lukker øynene å lar det stå til når administrasjon fikk fullmakt til å gjøre innsparinggrepene. Det vil nå bare bli tatt til etterretning når nedskjæringene finner sted for resten av året. Pensjonistpartiet har nå hevdet i flere år at det er ikke mulig å låne penger i det omfanget som skjer og gi tjenestetilbud i henhold til det innbyggeren har krav på. Det er en politisk realitet enten man liker det eller ikke.

Hva medfører så det som nå skjer?

Det kommer nå et press fra mange hold blant innbyggere at det som nå skjer aksepteres ikke. I sin holdningsløse kamp etter innsparinger kommer nå opprøret fra folkedypet. Akkurat som det gjorde i "Tistedalshallsaken" så bør det ikke aksepteres at bruken av penger på en hall som her kun koster kommunen 17 til 18 millioner, så skal det nå bygges en tilnærmet lik hall hall på Os- tomten til et foreløbig anslag på 275 millioner. Her må nå noen partier besinne seg i sin pengebruk. Hallen i Tistedalen ble en realitet og hundrevis av millioner kan bli spart til andre gode formål. Det er den ene enden av skalaen, den andre er at de som sliter mest i mange sammenheng skal også ta sin del av innsparingsbyrden i kommunen. Det kan alt sies nå at dette ikke vil bli en realitet. Det er så enkelt at dette strider mot det folk oppfatter som rettferdig byrdefordeling. Husleieøkningen i kommunale boliger vil det være total umulig å gjennomføre. Skal det bli slik at den som ikke greier utgiftsøkningen blir "kastet ut av sin leilighet" med hjelp av maktmidler?

Pensjonistpartiet ba om å få en oversikt over de personene som ville bli berørt av dette som var anonymisert . Det ble avist av de som nå styrer i kommunen. Slike lister orket ikke det politiske miljøet å forholde seg til. Så har vi utviklingshemmedes vilkår i kommunen som nå har gått som en føljetong i HA hvor politisk nivå stritter imot å ta saken til en avgjørelse i kommunen som vil komme denne gruppen imøte. Så skal ballbingen på Os tomten flyttes til Hjortsberg skole på bekostning av barna i sentrum. Det var en forespørsel om dette i kommunestyrets siste møte. Hvorfor det? Her kan det også spares noen kroner. Det er jo ikke penger til en ballbinge til. Så har vi "Mariasaken" som har sitt grunnlag i at bemanningen er for lav i så og si hele helse/omsorgsektoren. Det har politisk nivå bestemt at det skal den være. Her er det også tatt en besluttning at GODT NOK skal gjelde. At de ansatte i kommunen roper et stort varsko om at det er for lav bemanning sees det helt bort i fra. At det tar over et halvt år å få eventuelt etablert et nytt legekontor i Tistedalen som det er enstemmighet om er også en sak for seg. Skal det fortsatt være slik at de 1300 personene som hadde dette tilbudet i sitt nærområde ikke skal få dette tilbake?

Vil en kursendring finne sted?

Det er nå gått over et år siden kommunevalget i 2019. Pensjonistpartiet har over lang tid understreket at det til nå ikke har funnet sted noen politisk kursendring. Fortastt er det slik at saker med stor innvirkning for innbyggerene tas til orientering og etterretning i så og si alle politiske organer i kommunen. Dagsorden til hovedutvalgene er overfulle av referatsaker hvor kommunens administrasjon orienterer om alt og intet. Det blir stor aktivitet om det kommer forslag om at dagsorden skal endres slik at det kan bli mulig å fatte politiske vedtak. Det er så og si umulig å få dette til.

De 6 styrende partiene har hatt møte på forhånd slik at dette ikke lar seg gjøre. Her blir alt av små og store saker ofret på fellesskapets alter. Hvor lenge vil det være slik? Den en kan fastslå er at programmene som disse partiene gikk til valg på, samt den Samarbeidsavtalen som de inngikk ikke lenger er noe som blir hensynstatt. Neste år er det igjen valg i vår kommune. Det gjelder til Stortinget, men det er også et lokalvalg hvor det kan stemmes på hvilken partier som fører en politikk i lokalsamfunnet som fortjener din stemme. Det kan bli en meningsmåling på det som skjer i vår kommune.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.