Vi er blitt kalt det ene og det andre, men aller mest har vi blitt påklistret merkelappen «velferdsprofitør» Jeg skal ikke begi meg inn på den diskusjonen nå, men jeg finner det oppriktig interessant å bli fratatt en del verdier som menneske fordi man jobber i en privat barnehage.

For egen del finner jeg stor trygghet og trøst i de barna og foreldrene vi møter hver dag. De vi jobber knallhardt med å skape en god og lærerik hverdag for. De lar oss beholde de gode verdiene og egenskapene vi har, og lar oss bruke dem til det fulle for å gi deres barn det barnet har behov for.

I byen jeg bor, Halden, som forresten er verdens vakreste og beste by, har det skjedd noe rart den siste tiden. Noe jeg ikke helt forstår, eller ikke helt vil forstå. Sikkert fordi jeg er en naiv og godtroende kar som regner med at de vi har valgt til å ta avgjørelser, tar avgjørelser til det beste for alle, og ikke bare til det beste for seg selv.

Det er ikke sikkert alle merker det like godt, men vi som jobber i private barnehager merker det veldig godt. Eller i hvert fall er jeg litt bekymra for at vi snart kommer til å merke det veldig godt. Aller mest er jeg faktisk bekymra for at alle de som skal ha barnet sitt i en privat barnehage, kommer til å merke det veldig godt.

For i motsetning til det en del later til å tro, er det ikke alle som går på jobb i en privat barnehage, stor kjede, eller liten barnehage, som tenker på alle pengene de flår kommunen for, eller som det blir påstått at eierne av barnehagen deres flår kommunen for.

Jeg våger faktisk påstanden om at de aller færreste gjør det.

Jeg drister meg til og med til å si at de fleste går på jobb med en tanke om at de er en del av noe større enn seg selv.

At de er med på å utvikle mennesker som en gang skal bli voksne, mennesker som skal oppnå ting og som kanskje til og med skal være med på å bestemme over oss eller for oss. Mulig jeg tar feil, men jeg tviler.

I Halden er det sånn at drøyt 80% av barnehagebarna går i en privat barnehage. Dette er en utvikling Halden kommune har vært vel vitende om og støttet. Og samarbeidet med kommunen har vært godt. Kanskje litt treigt, men det har gått fint.

Det har opplevdes som en gjensidig forståelse for at vi ønsker det samme, en god barndom for barna i barnehager i Halden. Uavhengig av eierskap. Vi har hatt felles planleggingsdager og faglig utvikling med barna i Halden i fokus. Vi har nytt godt av hverandres ressurser. Slik det bør være.

Det siste halvåret har det derimot skjedd en endring. Kommunikasjonen har i beste fall blitt utydelig og i noen tilfeller tvetydig. I de skumleste øyeblikkene har vi blitt servert direkte usannheter.

En av de største utfordringene med dette er at det skaper en voldsom utrygghet og usikkerhet. Det skaper en følelse av mistenkeliggjøring, og det oppleves naturlig nok veldig ugreit. For i motsetning til hva enkelte politikere uttaler, er det faktisk slik at man opplever dette som mistenkeliggjøring. Vi vil gjerne være gjennomsiktige og vi vil gjerne bidra, men ta oss med i prosessene og vis oss den respekten vi faktisk fortjener som en del av Halden kommunes arbeidsplasser.

For bare en kort stund siden fikk vi vite at Halden kommune ønsker å endre telledatoer for tilskudd til de private barnehagene. Slik det er nå, har vi telledato 15.12. For de som ikke vet, er telledatoen den datoen vi rapporterer antall barn i barnehagen, som igjen gir grunnlag for det tilskuddet vi får.

Med telledato 15.12, har det gitt oss fleksibilitet i forhold til barna som allerede går i barnehagen og til de foreldrene som ønsker å få plass i barnehagen hos oss.

Det har gjort tilvenningen til barna trygge og av god kvalitet fordi vi har hatt rom for å la barna få ta tilvenningen i sitt tempo. Det har gitt barna en god start på et langt liv i barnehagen.

Med de nye telledatoene som er kommet nå, vil mye av dette forsvinne. Det vil i realiteten bety at de private barnehagene må ta inn alle barn til 1. august for å ikke miste tilskudd.

Det vil føre til lav fleksibilitet for nye foreldre, lavere kvalitet på tilbudet til de barna som er der og til de barna som skal begynne. Og er det slik at en barnehage ikke får fylt opp plassene i august, eller at noen foreldre ikke kan eller vil begynne før oktober og man ikke har noen andre å ta inn, vil det bety et økonomisk tap på ca. 25 til 50 tusen kroner per barn for de 3 månedene.

Da begynner vi å snakke om summer som får innvirkning på driften vår. Jeg lurer helt oppriktig på hva det er Halden kommune ønsker å oppnå her. Det er nemlig ikke kommunisert. Ikke direkte i hvert fall. Men jeg tenker at noen kan la seg friste til å tenke at det kan være økonomiske motivasjoner for Halden kommune som ligger bak.

Jeg er helt overbevist om at dette kommer til å merkes for de som har barn i barnehagene, for de som skal ha barn i barnehagene og ikke minst for de ansatte som skal sørge for god kvalitet og tilknytning til hvert enkelt barn. Vinningen kommer til å gå opp spinningen.

Det er sånn det kan bli når de som er satt til å bestemme ikke får det til, og ikke har kunnskap om hvordan ting foregår i praksis. Og ei heller er villig til å innhente den kunnskapen FØR endringer iverksettes. Det synes jeg er trist.

For det er faktisk barna vi er her for. Ikke for politiske ideologier, prestisje og penger.