Gå til sidens hovedinnhold

– Når ble de faktiske forholdene akseptert når det gjelder idrettshallutbyggingen?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utbyggingen på Os-tomten

Kommunevalget i september 2019 medførte et politisk skifte i kommunen.

En av de viktigste sakene i forbindelse ved valget var hva som det skulle bli av rivning og utbygging på Os-tomten.

Saken skapte et stort engasjement blant kommunens innbyggere hvor de partiene som ikke ville rive gamle Os skole og presse inn på tomten noe som det ikke var plass til fikk stor oppsluttning.

De 6 partiene som etter valget utarbeidet en Samarbeidsavtale som etter deres oppfattning på mange områder fastsatte en ny kurs for den politikken som de ønsker skal føres har nå i noen måneder kommet igang med det de mener er en ny kurs.

For undertegnede så virker det allikevel at her er noen av partiene for å holde seg til den inngåtte avtalen, mens noen vil ha omkamper i flere saker.

Ikke minst i det siste kommunestyret så var det mange etter min oppfattning underlige ting som skjedde ikke minst i flere reguleringssaker.

Slik jeg ser det så vil dette medføre at bolig og tomtepolitikken nå kommer enda mere på etterskudd i kommunen.

Her var motkreftene meget synlige blant de som nå har det politiske ansvaret.

Så litt til Os utbyggingen som nå endelig skal få en skikkelig reguleringsplan for området hvor alle nødvendige hensyn mest sannsynlig blir ivaretatt.

Eller blir det slik?

Kommunaldirektørens kommentar i HA til regulering og utbygging på Os-tomten skal nå skje i "rasende" fart.

Det for at idrettshallen skal stå ferdig høsten 2022.

Hva med det viktigste momentet i saken. Skoleutbyggingen, skal ikke den komme først?

Det som en her står overfor er følgende. Skal det som skjer i området gjennom reguleringsarbeidet bli et byutviklingsprosjekt, eller idrettens storstue koste hva det koste vil, eller det store "miljøprosjektet" som flere hevder det vil bli, eller en skole utbygging til barnas beste?

Når vil tilhengerne av utbyggingen på Os tomten akseptere at det IKKE er plass til alt dette på tomten som de ønsker.

For oss i Pensjonistpartiet er det helt overordna i denne saken at barnas beste kommer foran alt annet.

Det skal gis plass til 1-7 skole, SFO og en basishall på ca: 1,100 til 1,200 kvadratmeter.

Områdeløft Nord skal ikke ramme barnas plass i dette bildet slik det også ble understreket fra mange på møtet som var på Høgskolen på Remmen noe tid tibake.

Når blir dette akseptert i det politiske miljøet?

Tistedalshallen

T.T.I.F. har nå levert sine planer for utbyggingen av idrettshallen i Tistedalen.

Kommunestyret har i budsjettet for 2020 vedtatt at dette skal støttes slik at utbygging gjennom en bevilgning på 10 millioner blir foretatt.

Det er et vedtak som administrasjon skal forholde seg til.

Vedtaket er gjort i kommunens øverste politiske organ.

Det mangler nå 8 millioner for at utbyggingen kan bli en realitet da klubben ikke har noe mulighet til å innhente disse siste midlene.

Dette kan dekkes av fondsmidler slik at de ikke belaster den ordinære driften i 2020.

Det er en realitet.

Det er fra T.T.I.F.s side lagt fram en godt underbygget dokumentasjon på hvorledes de øvrige 42 millionene er blitt innhentet (inkludert de 10 millionene fra kommunen) slik at hallen kan bli ferdigbygget.

Byggetillatelse er gitt til hallutbyggingen.

Ferdigstillelse er forutsatt høsten 2020 til en totalkostnad på ca: 60 millioner.

Hallen i Tistedal blir ca: 1000 kvadratmeter større en den som er planlagt på Os, og med 2000 sitteplasser som også er langt mer en det er planlagt på Os.

Så kommer selve hovedspørsmålet i det som politisk nivå nå må ta stilling til.

Idrettsarena og basishall på Os tomten har en byggekostnad på 275 millioner.

Tilskudd tippemidler er 29 millioner og tilskudd fra Østfold Fylkeskommune er 40 millioner slik at kommunens andel blir brutto 202 millioner.

Tallene er fra administrasjonens tidligere utredning som er forelagt politisk nivå.

Idrettshallen på Remmen skal også fortsatt etter Pensjonistpartiets oppfatning være en del av kommunens halltilbud slik at den ikke blir overdratt til Høgskolen for at kommunen skal spare 1,7 millioner i driftsmidler som overføres til Os prosjektet.

Er dette så vanskelig å forholde seg til politisk når en ser disse summene?

Hvem skal betale for dette merforbruket som ellers kan benyttes ikke minst både innenfor skolene i kommunen og innenfor eldreomsorgen.

Saken er nå av alle steder satt opp til behandling i Teknisk Hovedutvalg til uken hvor Kommunalsjefen anbefaler at det IKKE skal bevilges 8 millioner.

Det skal nå også etter hans oppfatning av alle ting være riktig også å se denne saken i sammenheng med kommunens arealplan og nye lokaler til blåseensemblet og mye annet i kommunen som det skrives i saken.

Ja, ja det er ikke lett.

Alt av argumenter kommer nå fra alle hold for at prosjektene på Os skal kunne realiseres.

Dette uansett om det ikke er til barnas beste, eller til en kostnad på flere hundre millioner mer en nødvendig for kommunen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.