– Selv om pandemien har vart i to og et halvt år må vi forberede oss på nye smittebølger i Norge allerede til høsten og til vinteren, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Sommerens smittebølge med covid-19 har passert toppen, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). I forrige uke ble 252 nye pasienter lagt inn med korona som hovedårsak. Det er en nedgang på nesten 70 fra uka før.

– Når hverdagen er tilbake og vi møter flere mennesker igjen, vil smittespredningen ganske sikkert øke, sier Nakstad.

Akkurat nå er omtrent to til tre prosent av befolkningen smittet av koronaviruset, ifølge FHI-overlege Preben Aavitsland.

– Vi tror at epidemien vil bli stadig mindre i ukene fremover, men så er vi usikre på hva som skjer når samfunnet vender tilbake i normal gjenge i slutten av august. Det er mulig vi da får en liten sensommerbølge. Ellers er det vanskelig å spå hva som vil skje utover høsten og vinteren, sier Aavitsland.

Han sier at personer over 65 år trolig vil få tilbud om en fjerde vaksinedose innen kort tid.