Jeg vil først beklage til alle barna ved Os skole som helt uforskyldt er blitt brikker i et politisk spill om makt og posisjoner.

Vi har et krystallklart vedtak i kommunestyret om at utbyggingen på Os skal gjøres på en måte som gjør at elevene blir minst mulig berørt og med minst mulig ulempe for barna.

Nå svikter Halden kommune - og Cirkus Halden leverer igjen. Det beklager jeg, og jeg er fryktelig lei meg for den situasjonen barn, foresatte og ansatte nå settes i. Dette har dere ikke fortjent. Som folkevalgte har vi ikke klart å levere på våre løfter – det er jeg forferdelig lei meg for. Det er ikke sånn det skal være.

Ordføreren og rådmannen har i dag sendt utbyggingen av ny skole og idrettsanlegg på Os langt ut i tåka – og jeg frykter for hvilke konsekvenser dette vil få både for den avtalte satsingen på videregående skole i Halden, og for idretten.

Jeg frykter hva dette vil gjøre med Halden kommunes rykte som en troverdig avtale- og samarbeidspartner. Men mest av alt er jeg lei meg for at elevene ved Os skole er blitt brikker i politisk spill som savner sidestykke – selv i Halden.

Kommunestyret har vedtatt en fremdriftsplan for utbyggingen. På direkte spørsmål har rådmannen og hans representanter gjentatte ganger bekreftet at fremdriftsplanen vil bli holdt. Det har vi lagt til grunn i vår behandling av saken – og i våre beslutninger.

Det er derfor oppsiktsvekkende at ordføreren en uke etter valget plutselig går ut i avisen og sier at dette handler om å opptre ansvarlig, og om frykten for at prosjektet vil bli trenert og motarbeidet av kommunen selv – stikk i strid med hva kommunestyret har vedtatt.

Jeg frykter at utbyggingen på Os nå er ofret i et politisk spill om makt og fremtidige posisjoner, og som folkevalgt føler jeg meg lurt og ført bak lyset.

Halden har stått på hodet gjennom sommeren og en intensiv valgkamp. Senest for en uke siden var saken til behandling i kommunestyret. Heller ikke der ble vi orientert fra administrasjonen om utfordringer i fremdriften eller andre risikofaktorer. At ordfører og rådmann bare dager etterpå bestemmer seg for å avlyse hele utbyggingen – er ikke annet enn oppsiktsvekkende.

I dag kan vi konkludere med to ting. Det er lenge til det blir bygget noen ny skole eller idrettsanlegg i Halden, og når det skjer en gang i fremtiden – vil det koste uendelig mye mer enn 400 millioner.

Dagen i dag understøtter også mitt budskap gjennom fire år som folkevalgt. Når det gjelder de store prosjektene for byen vår, må vi evne å finne sammen i brede flertallsvedtak som står seg også gjennom valg. Det gir en forutsigbarhet, som byen og samfunnet rundt oss er helt avhengig av. Jeg synes det er forferdelig leit at vi ikke har evnet å ta dette ansvaret.

Det hviler et tungt ansvar på byens nye folkevalgte for å lappe sammen det som nå er ødelagt – og for å sette barnas behov og interesser foran egne politiske ambisjoner og posisjoner.