Sensorene skal monteres samtidig med feiing, melder Halden kommune på sine nettsider.

Montering starter i 2022 og det vil ta noen få år før alle piper har fått sin sensor. Når sensorene er på plass, vil de ha en levetid på over 8 år. Halden er første kommune som tar i bruk denne løsningen på alle hus.

Ingen ekstra regning

Innbyggere vil bli orientert av brannvesenet når det er tid for montering på deres bolig.

Det er Halden kommune som betaler airMont for denne løsningen. Innkjøpet finansieres ved hjelp av de kommunale avgiftene som alle huseiere i Halden allerede betaler.

Her er kommunens pipesensor-info.

Er du huseier betaler du derfor indirekte for løsningen, men du får ikke noen egen regning for dette i tillegg.Det vil ikke gjøre noen forskjell på de kommunale avgiftene om du har sensor eller ikke.

Tjenesten skal ivareta alle sider av personvern og retningslinjer i personvernforordningen (GDPR).

Hvorfor elektronikk i pipa?

Tjenesten er basert på en sensor som kun måler temperatur øverst i skorsteinen. Temperaturdata sendes inn til en skyløsning hvor de sammenstilles med andre relevante fagdata. Ved å ha en sensor i skorsteinen, kan brannvesenets boligseksjon over tid få faktabasert kunnskap for hver enkelt skorstein. Målet er å tilby bedre, mer effektive og fremtidsrettede feiertjenester til Haldens innbyggere.

  • Ordningen vil hjelpe kommunen å vurdere behov for feiing. Løsningen vil erstatte en stor del av den skjønnsmessige vurderingen knyttet til risikovurdering og vil i stedet baseres på fakta. På denne måten kan brannforebyggerne jobbe smartere og mer effektivt.
  • Tidligere har de fleste piper blitt feiet like ofte, uansett om man har fyrt mye eller lite. Ved å ha en sensor som gir oversikt over den faktiske bruken av et ildsted, kan brannvesenets boligseksjon på sikt effektivisere sitt arbeid. Dermed kan feiing gjøres når det er behov for det, og ikke ellers.
  • Ved å unngå feiing av piper som ikke brukes, kan mer tid brukes på brannforebygging.
  • Ved å ha mer fakta om det enkelte ildsted kan en brannforebygger gi enda bedre og mer unik rådgivning til deg som huseier.

Utvikling fremover:

  • Sensoren måler temperaturen i pipa. I fremtiden vil disse målingene kunne brukes til å varsle mulig pipebrann direkte til 110-sentralen som organiserer utrykning fra brannvesenet.
  • På sikt vil ordningen kunne gi informasjon om luftkvalitet i Halden.
  • Halden kommune ønsker å sikre gode tjenester i tråd med innbyggernes forventninger, samtidig som de leveres på en så effektiv og rimelig måte som mulig. Å hente data fra pipa vil være viktig for at kommunen skal kunne tilby kostnadseffektive feiertjenester til innbyggerne i fremtiden.