Nå setter kommunen i gang arbeidet med å utvikle en ny del av Sydsiden

Mulighetsstudien for området rundt Halden stasjon og ut til Jernbanebrygga skal settes i gang.