Nå møter de fire saksøkte sykepleierne ledelsen i retten. Saken kan få konsekvenser for ansatte i hele landet

I neste uke møter de fire spesialsykepleierne arbeidsgiveren sin i Fredrikstad tingrett. Sykehuset Østfold har saksøkt dem fordi de mener de har rett til heltidsstillinger på samme arbeidsplass.