28.september 2020 åpner ny gjenvinningsstasjon på Rokke avfallsanlegg for private husholdninger. Levering av avfall vil fungere som før, hvor innbygger sorterer avfallet selv inne på gjenvinningsstasjonen, skriver kommunen i et brev sendt ut til byens innbyggere via Altinn.no

Innføring av adgangskontroll

Det vil bli innført adgangskontroll på den nye gjenvinningsstasjonen, og denne får man hver husholdning ved å laste ned en app. Ved tilfeller hvor dette ikke er mulig kan man få et fysiskadgangskort mot et enkelt gebyr.

Ved å innføre denne adgangskontrollen vil kommunen sikre at alle som ikke er private husholdninger i Halden kommune betaler full pris. Dermed kan de fortsette å holde egenandelen lav, skrives det i brevet.

Prøveperiode

I perioden 28. september til 31. desember vil det være en innkjøringsperiode ved den nye gjenvinningsstasjonen. Dette kan medføre at kun husholdninger som har lastet ned appen på mobilen vil få tilgang til den nye gjenvinningsstasjonen, og levering av avfall i denne perioden vil da kunne gjøres kostnadsfritt.

Husholdninger som ikke har appen vil kunne benytte seg av den gamlegjenvinningsstasjonen, hvor man betaler per kilo avfall. Det vil fra 1. januar 2021 være mulig å få adgangskort for Rokke avfallsanlegg, men dette vil medføre et gebyr på 300 kroner ved utsetdelse av kortet. Kortet vil da virke på samme måte som adgang via app

Kvoteordning

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, vil det bli innført en kvoteordning per husholdning. Kvoteordningen vil gjelde fra 1. januar 2021. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale en lav egenandel. Mer informasjon om kvotemengde per husholdning kommer nærmere årsskifte, skriver kommunen i brevet.

Viktig å vite:

  • App/kort må fremvises ved hvert besøk på gjenvinningsstasjonen. Ved manglendefremvisning av adgangsbevis må man betale full pris.
  • Appen gir fortløpende oversikt over gjenværende kvoter. Ta godt vare på kortet. Tapt kort kan erstattes mot et gebyr på 300 kroner.
  • Det er ikke lov å låne ut adgangsbeviset til håndverkere eller næringsdrivende.