Det skriver Halden kommune på sin nettside.

Støtte til fritidsaktiviteter er en behovsprøvd ordning som gir økonomisk støtte til deltakeravgift, utstyr og/eller reiser, cuper, leir med mer, for barn og unge i alderen 5–19 år, og som bor i Halden kommune.

Du må levere en søknad om støtte og skjemaet finner du nedenfor.

På grunn av stor pågang kan det være en behandlingstid på opp til fire uker for søknader.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: [email protected]

Halden kommune minner om søknadsfristen, som for denne runden er 31. desember.

* Støtten utbetales en gang i halvåret, og det er ikke mulig å overføre den fra en periode til en annen.
* 1. august startet en ny periode, og søknadsfristen for denne perioden utløper 31. desember 2022.
* Neste periode er fra 1.1.2023 til 30.6.2023. Søknadsfristen for denne perioden er 30. juni 2023.

Ordningen er et tilbud fra Halden kommune, hvor kommunen har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å gi støtte til fritidsaktiviteter til de som trenger det.

Tilbudet er til barn, unge og familier som av ulike årsaker trenger økonomisk støtte for at barnet/ungdommen kan delta på én organisert fritidsaktivitet. Pengene kan brukes til deltakeravgifter i én fast, organisert fritidsaktivitet. Det betyr at det kan brukes til å betale for eksempel medlemskontingenter, treningsavgifter og andre deltakeravgifter.

Pengene kan også benyttes til reiser, cuper, leir eller utstyr til aktiviteten, skriver Halden kommune.

Økonomisk støtte gjennom støtteordningen er behovsprøvd. Det betyr at ordningen ikke er for alle, men for de som trenger hjelp til å betale for aktiviteten til barna/ungdommen. Summen som dekkes er ikke fast, det avhenger av den enkeltes behov.

Ordningen gjelder i første omgang til og med 2024.

Om du mener at barnet ditt trenger støtte, eller at du selv trenger støtte til fritidsaktiviteter, ber Halden kommune deg om å fylle ut søknadsskjema og sender en forespørsel til kommunen. Vi vil behandle forespørselen så raskt som mulig.