Fredag ettermiddag markerte Verdensbro nyheten sammen med styret, ordfører Anne-Kari Holm og representanter fra bankstiftelsene som har vært vesentlige sponsorer av «Fargespill».

Det at et selskap er ikke-kommersielt, betyr at de ikke deler ut overskudd til aksjeeierne. Eventuelt overskudd blir brukt til det som er formålet med virksomheten. I styret sitter tidligere fylkeskultursjef Bjørn Edvardsen som styreformann, deretter Dina Billington, Stein Cato Røsnes og Laverne Wyatt med Ove Billington som daglig leder. Det skriver selskapet i en pressemelding til HA.

Om styret i Verdensbro

Bjørn Edvardsen er styreleder i Verdensbro. Bjørn er tidligere fylkeskultursjef i Østfold og Norsk Industriarbeidermuseums første direktør. Bjørn var også pådriver og den som sto i spissen for opprettelsen av Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble.

Dina Billington er styremedlem i Verdensbro og kunstnerisk leder i Fargespill Østfold. Hun er sanger og utdannet kunst- og musikkpedagog. Dina er grunnlegger av Fargespill Østfold og Verdensbro, og står bak en rekke arrangementer og kulturtilbud i Halden de siste årene.

Laverne Wyatt er styremedlem i Verdensbro. Hun er utdannet innen grafisk design og markedsføring fra universitetet i Durban. Laverne har vært med på utviklingen av Verdensbro fra starten og har arbeidet med flere store organisasjoner i kulturbransjen i Norge og Sør-Afrika.

Stein Cato Røsnæs er styremedlem i Verdensbro. Stein Cato er samfunnsøkonom og arbeider som idrettskonsulent i Viken fylkeskommune. Han har tidligere vært kultursjef i Halden.

– God standard

Nå har Verdensbro flyttet inn i nye lokaler i det gamle bankbygget ved Bikkjetorget på Nordsiden.

– Vi har brukt tida under pandemien til å pusse opp de nye lokalene. Vi har blitt møtt med stor velvilje og imøtekommenhet av huseier, Harlem Eiendom, sier Dina Billington.

I de nye lokalene, som til sammen er på 450 kvadratmeter, har Verdensbro plass til både produksjoner, lager, kursvirksomhet og kontorer for administrasjonen. Foreløpig innebærer Verdensbro tre fulle stillinger, samt flere innleide instruktører.

– Det handler om å ha fokus på barns behov. Det er viktig å vite at barn trenger kvalitet i det som tilbys. I den sammenheng er det avgjørende at lokalene, fasilitetene holder god standard, slik tilfellet er her ved Verdensbro, sier Bjørn Edvardsen i pressemeldinga.

Gratis tilbud i sommer

Dina Billington sier at plasseringen av det nye lokalet er ideelt for Verdensbro.

– Med vår beliggenhet ved Busterudparken kommer vi til å ha betydelig utendørs virksomhet. I sommer vil vi hver torsdag i juli ha «Barnas Sommerverksted» med aktiviteter fra 11:00-14:00.

Og alt helt gratis i likhet med «Barnas Kino» som viser filmer hver onsdag gjennom juli og tidlig august. Planen er å lage små festivaler på Torget utenfor lokalet. Dina og Ove Billington skriver i pressemeldinga HA har fått, at de er sikre på at beliggenheten til Verdensbro vil vise seg å være perfekt med tanke på nærhet til Rødsberg ungdomsskole og nybygd Os skole og det nye storsenteret med sitt mangfold av aktiviteter rett rundt hjørnet.

– Målsettingen vår er å legge til rette for felles opplevelser og å skape gode minner for så mange unge og yngre mennesker og familiene deres som mulig, forteller Dina, – vi vil være en kulturell brobygger i lokalsamfunnet.

Flere hundre barn bruker tilbudet

Aktivitetene til «Fargespill», som inntil nå har hatt tilhold i lokaler i Dickens-gården, foregår året rundt og involverer pluss-minus to hundre barn og unge i alderen 9 til 23 år.

– Konsertene i Brygga Kultursal, der mange haldensere får kontakt med virksomheten vår, er avgjørende for oss. Vår oppgave i forberedelsene og gjennomføringen er å bidra til å spille de som opptrer gode, sier Ove Billington.

Ordfører Anne-Kari Holm er i likhet med representantene for bankstiftelsene, Kjell Hagen fra Sparebank1Stiftelsen og Anette Fosse Henning fra Berg Sparebank, både imponert og rørt av det Fargespill har fått til i løpet av sine første fem år.

Med etableringen av Verdensbro løftes også «Fargespill Østfold» inn i en ny og spennende fase, som en del av et nytt kulturhus i det som kommer til å bli et omfattende aktivitetssenter på Nordsiden.