30. april hadde politikerne i hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø et ekstraordinært møte. Den eneste saken på agendaen var detaljreguleringsplanen for 1-10-skolen og idrettshallen som det er politisk flertall for å bygge på Os.

I møtet vedtok politikerne å sende planen ut på høring.

Eventuelle uttalelser til planforslaget skal sendes til Halden kommune innen 21. juni i sommer.

Innspillene vil bli sett på av administrasjonen i kommunen og behandlet politisk i august. Byggestart kan etter planen skje tidligst i slutten av august. Den 9. september er det for øvrig valg og et nytt kommunestyre skal formes.

Du finner alle plandokumentene på kommunens hjemmesider.