– Opprinnelig var planen å ha brygga på Bekkeland, men reguleringsplanen var området ved Vadet/Slippen allerede godkjent til rekreasjonsområde, så derfor ble den flyttet dit, sier Elin Lande, assisterende rektor ved Tistedal skole.

«Kommer alle til gode»

Hun forteller at Halden kommune og teknisk avdeling, ved Ulf Ellingsen og Jon-Marcus Bruun, har vært positive og behjelpelige fra første stund.

– Nå er brygga på plass, området er tilbakestilt etter arbeidet med renseanlegget på Asak og skolene i Halden kan drive forsvarlig utendørsvømmeopplæring, sier Lande (bildet).

At skolene har fått et flott anlegg til bruk i undervisningen er bare en side av saken, mener hun.

– Dette er et flott nærmiljøanlegg som kommer allmennheten til gode. Slippen ligger sentralt til (rett ved Tistedal stadion), med gode bussforbindelser og vil gi flere innbyggere tilgang til badeplass, sier hun.

Svømmeopplæring

Og:

– I et folkehelseperspektiv er dette et anlegg som kan føre til at flere innbyggere lærer seg å svømme, og at både skolen og svømmeklubben kan drive svømmeopplæring og drukningsforebyggende arbeid.

Offisiell åpning blir fredag 20. mai.

Da kommer sponsorer og støttespillere til bryggene ved Femsjøen for å få sin hyllest for bidrag og innsats.