Nå blir det snittmåling to nye steder i Norge

Av

Målet er å få ned farten – og redusere antall ulykker.