Gå til sidens hovedinnhold

Myter om Os skole

Artikkelen er over 1 år gammel

Os-debatten Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dessverre har noen myter om gamle Os skole festet seg i debatten.

1. Pris

Det blir dyrt å rehabilitere den gamle skolen, hevder Rådmannen i en ”grov kalkyle”.  Ved prisberegningen av de to konseptene fra 2018 viste imidlertid tallene at utkastet MED den gamle skolen var 30 millioner kroner billigere enn utkastet UTEN den gamle skolen. Byens arkitekter har også vært entydige: Det behøver ikke bli dyrere å rehabilitere framfor å bygge nytt, tvert i mot vil Halden trolig spare flere millioner kroner på å sette i stand den gamle bygningen. Like fullt blir det mye gjetting, for det er ikke foretatt noen grundigere undersøkelse av tilstanden til Os skole. Undervisningsbygg i Oslo forteller at når de gjennomfører sine forprosjekter, gjør de dype undersøkelser av bygningskroppene for å se om det er svakheter eller skader. Os skole fortjener en skikkelig undersøkelse!

2. Pedagogikk

Det har blitt hevdet at den gamle skolen er pedagogisk uegnet. Det er den kanskje i dag, men ved en rehabilitering kan skolen tilrettelegges for nye behov. Av fjorårets to konseptskisser var det forslaget MED den gamle skolen som fikk høyest score på pedagogikk. Tegningene viste hvordan arkitektene foreslo å åpne opp og omdisponert de gamle klasserommene til nye funksjoner, samtidig som den gamle skolen ble koblet sammen med en ny fløy. Det finnes mange gode eksempler på slike prosjekter rundt om i landet.

3. CO2-utslipp og miljø

En helt ny skole vil bli mer miljøvennlig, blir det hevdet. Problemet er at miljøkostnadene ved å rive og bygge nytt er så store at det vil ta generasjoner før selv den mest miljøvennlige bygning sparer inn alle CO2-utslipp som rive- og byggeprosessen fører med seg. Miljøregnskap skal bli obligatorisk i større byggesaker, og i Halden har vi vedtatt å utarbeide en klima- og miljøplan. Dessverre har Halden kommune så langt valgt å se bort fra slike hensyn i Os-prosjektet.

4. Fleksibilitet

Noen påstår at den gamle skolen vil være til hinder for framtidige endringer i skolen. Sannheten er trolig den motsatte. En ny skole i massivtre har mange fordeler, men fleksibilitet er ikke en av dem – massivtrevegger kan ikke flyttes eller åpnes uten videre. En gammel murbygning vil faktisk være mer fleksibel og vil trolig overleve de fleste nybygde skoler.

5. Universell utforming

Flere har hevdet at nye krav fra 2025 vil føre til urimelige kostnader. Som jeg tidligere har påpekt, ble disse kravene avvist av Stortingen i 2017. Like fullt må vi påse at en rehabilitert skole skal kunne benyttes av alle. Dette bør la seg gjøre uten at det fordyrer prosjektet på en urimelig måte, for husk at også en helt nybygd skole vil trenge heis. Og ikke glem at behov for universell utforming omfatter flere grupper enn bevegelseshemmede.

6. Skolen og idrettshallen

Bevaring av den gamle skolen vil føre til at avtalen med Østfold fylkeskommune om idrettshall faller, hevdes det. Dette er en pussig påstand, for Østfold fylkeskommune er selv blant de instanser som anbefaler at den gamle skolen bevares, senest i innspill til reguleringsplanen nå i juni. Den gamle skolen vil ikke stå i veien for en ny idrettshall.

Det som mangler i alle utredninger om ny skole på Os, er en utredning om verneverdi. Den gamle skolen er regulert til bevaring, men likevel er kulturhistorisk verdi ikke tatt med i vektingen av ulike skolemodeller. Det er uheldig. Halden er i en særklasse blant norske byer av lignende størrelse når det gjelder historiske bygningsmiljøer. Det er en kvalitet som vi bør vite å ta vare på.

Jens Bakke, Halden Senterparti

Kommentarer til denne saken