Gå til sidens hovedinnhold

Håper bygging av nytt skolebygg på Porsnes kan starte i 2019

Artikkelen er over 3 år gammel

I dag vedtok politikerne på fylkestinget enstemmig en plan som sikrer musikk/drama og restaurant og matfags framtid i Halden.

I slutten av januar foreslo fylkesrådmann Anne Skau å legge ned musikk og drama og matfag i Halden.

Noen få dager senere kunne Kirsti Brække Myrli i Halden og Østfold Ap glede haldenserne med at partiet, som sitter med fylkesordføreren i Østfold, ville gå mot rådmannens forslag.

På fylkestinget torsdag formiddag var Halden-benken med Lars Pedersen Due (Ap), Wenche Olsen (Ap), Roar Lund (H) og Vibeke Julsrud (MDG) med på å fatte vedtaket som gir fylkesrådmannen klar beskjed om at musikk og drama fortsatt skal tilbys i Halden og at det skal bygges et nytt skolebygg på Porsnes, der Halden videregående skole skal samles.

– Vi håper dette vedtaket sikrer framdrift. Det er første steget på en lang vei. Vi er ikke ferdig ennå, men jeg håper at vi får stukket spaden i jorda i løpet av 2019, og får sikret tilbudet i Halden før sammenslåingen til Viken, sier Lars Pedersen Due (Ap) til HA.

Den 1. januar 2020 blir Østfold sammen med Akershus og Buskerud til den nye storregionen Viken. For Halden sin del vil det være av stor betydning at byggingen av et nytt skolebygg på Porsnes har startet før den tid.

Her er hele vedtaket fra i dag. Vedtaket var enstemmig fram til og med første punktum i punkt 6:

Endringsforslag i PS 8/2018 Halden videregående skole- bygningsmessig løsning for samling i sentrum på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, MDG og SV. Arbeiderpartiet støtter første setning punkt 6.

1. Fylkesrådmannen får i oppdrag å arbeide videre med bygningsmessig løsning for samling av Halden vgs. i sentrum der Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag og forsterket/tilrettelagt avdeling plasseres på Porsnes. Det utarbeides et forprosjekt for bygningsløsning på dagens skoletomt. Utnyttelse av dagens lokaler for Teknikk og industriell produksjon og Elektro utredes. Dersom det ikke er arealer nok til å huse Restaurant og matfag, musikk, dans og drama, tilrettelagt avdeling og utvidelse av HO-lokalene i de fraflyttede teknikk og industriell produksjon og Elektrolokalene, så bes det om at forprosjektet også utreder riving av «vaktmesterboligen» og alternativ utnyttelse av disse arealene. Det engasjeres et arkitektfirma for å utarbeide forprosjekt for byggeløsning på dagens tomt. Mulighetsstudie med oppdaterte kostnadsoverslag legges fram med sikte på politisk behandling i april 2018 med sikte på igangsetting av prosjektet i 2019.

2. Bygg og anleggsfag, Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag etableres i lokaler på naboeiendommen til Norske Skog. Fylkesrådmannen får i oppdrag å framforhandle kontrakt hvor Østfold fylkeskommune primært ønsker å erverve eiendommen, med tanke på å sikre en best mulig forutsigbarhet og langsiktighet for skoletilbudet. Dersom et kjøp ikke lar seg gjennomføre framforhandles en leieavtale over 35 år med Porsnes utvikling AS. Avtalen framlegges for politisk behandling så snart den er klar, med sikte på politisk behandling i april 2018.

3. Mulighetsstudie med oppdatert kostnadsoverslag for en samlet utbygging på Porsnes, med alle utdanningsprogram samlet på egen tomt utarbeides også og legges fram med sikte på politisk behandling i april 2018 i samme sak.

4. Skisseprosjektet som er laget for Teknikk og industriell produksjon, elektro og Bygg og anlegg på naboeiendommen til Norske Skog framlegges i sin helhet, inklusive kostnadsoversikt. Tilsvarende kostnadsoversikt for skisser utarbeidet for innplassering av musikk, dans og drama i samme bygg framlegges også. Dette legges fram for politisk behandling i april 2018.

5. Fylkesrådmannens framlagte notat i saken til fylkestinget og fylkesutvalget datert 5.2.2018 tas til orientering.

6. Fylkesutvalget holdes løpende orientert om framdriften i samtlige skoleutbyggingssaker, og det informeres også i opplæringskomiteen. Fylkestinget anmoder Fylkesutvalget vurdere å nedsette en referansegruppe for utbyggingen ved Halden vgs. Oppnevningen kan eventuelt gjøres i førstkommende Fylkesutvalg 09.03.2018.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.