Overskriften her er ment som en omskriving av tittelen på Hunter S Thompsons roman fra 1971. Boken kan karakteriseres som en svart komedie. Nå skal ikke dette være bokanmeldelse, men tittelen beskriver også samarbeidsklimaet mellom de private barnehagene og Halden Kommunes administrasjon på en treffende måte etter mitt syn.

Jeg har skrevet om det tidligere, opplevelsen av den ensidige negative vinklingen mot privat barnehagedrift, så jeg skal forsøke å ikke være repetitiv. Og dette skal i utgangspunktet ikke handle om akkurat det heller, selv om det kan være fristende å lete etter sammenhenger mellom politiske orienteringer og avgjørelser fra kommunalavdeling for undervisning og oppvekst i Halden Kommune.

På Halden kommunes hjemmesider under informasjon om barnehage står det at: «Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 31. oktober har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak - 1. mars.»

Dette er direkte misvisende all den tid Halden kommune helt bevisst har valgt å forskjellsbehandle barn som går i private og kommunale barnehager.

For det er altså slik at Halden kommune har valgt å ikke følge barnehagelovens §12a som sier at: «Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.»

Eller det vil si, de følger jo sånn sett loven, men de tilbyr ikke private barnehager tilskudd for å holde av plassene til disse rettighetsbarna.

Ja, men skal kommunen betale for barn som ikke har barnehageplass da? Nei, det skal de ikke, men da vil vi gjerne at de teller sine egne barn samtidig som de teller i de private barnehagene også. For det gjør de ikke. Halden kommune praktiserer ikke likebehandling av barn som går i privat og kommunal barnehage.

Hadde Halden kommune behandlet alle barna i sin kommune likeverdig, uavhengig av foreldrenes valg av barnehage, hadde dette innlegget aldri vært skrevet. Så enkelt er det.

I løpet av et snaut år nå, har jeg vært i mange møter med politikere. En ting går igjen for dem alle. En absolutt manglende vilje til å ta noe som helst ansvar i denne saken. De lytter, kommer med innspill og er med i dialogen, men det er også det. Ingenting skjer. Det meste vi har oppnådd er en forespørsel fra en opposisjonspolitiker på et hovedutvalgsmøte 7.10.20. Etter å ha jobbet hardt med dette i et snaut år.

For meg tyder det på en åpenbar motvilje. Ikke bare fra kommunalavdeling for undervisning og oppvekst, men også fra byens politikere. Jeg har full forståelse for at det finnes mer synligere og tydeligere saker enn denne. Saker som gir større utslag i pressen og som potensielt kan skaffe flere velgere og mer blest om egen person og eget parti. På den annen side er min påstand at det er få saker som kan ha så store ringvirkninger som denne saken på sikt. Grunnlaget for denne påstanden er at det er flere barnehager i Halden som står i fare for å bli lagt ned som følge av det som skjer nå. Det innebærer at deler av Haldens befolkning vil stå uten arbeid innen utgangen av 2021. Det betyr at mange barn vil stå uten den faste og trygge barnehageplassen de har hatt. Det betyr at alt arbeidet de barnehagene har gjort over tid vil bli visket ut. Tenk hvilke konsekvenser det vil få over tid.

Som f.eks at private barnehager må stenge og kommunale barnehager blir nedlagt som følge av manglende vedlikehold. Da vil Halden komme i en situasjon uten nok barnehageplasser. Med en kommunalavdeling som skal sørge for tilflytting og en annen som skal sørge for færre barnehageplasser, er det fristende å klassifisere det hele som et paradoks. Vi får ikke småbarnsforeldre til å flytte til en by de ikke får barnehageplass.

Det er ikke slik at vi som driver eller jobber i private barnehager våkner med dollartegn i øynene hver morgen og tenker på hvordan vi i størst mulig grad skal få melket statskassen for midler denne dagen. Ja, jeg vet det er forskjell på eiere og oss som jobber der, men da skjønner dere sikkert også at man skal være rimelig hardhudet for å ikke ta seg nær av alt som blir skrevet og sagt om private barnehager? Det er de som prøver å sørge for gode og utviklende hverdager for barna i de private barnehagene i Halden dette går utover.

De aller fleste av oss er opptatt av å skape barnehager hvor barna får et godt kvalitativt tilbud og en god start på livet. Vi er opptatt av lekens betydning, kvalitet, trygghet, sosial kompetanse, empati og det enkelte barns utvikling. I tillegg til en hel masse annet. Vi har ingen andre insentiver enn å forsøke å drive best mulig.

Så hva er det med denne mistroen til private barnehager?

Hva er det som gjør at Halden kommunes politikere og administrasjon ikke ønsker å ha oss med på laget? Hva er det som gjør at ingen som kan få oss til bordet for å diskutere dette, bidrar til å få oss til bordet for å diskutere dette? Hva er det som gjør at Halden kommune gjør så stor forskjell på barn som går i kommunal og privat barnehage?

Ønsker vi ikke det samme? Har vi ikke de samme insentivene?

Det er vel ikke slik at politikerne eller de som jobber i kommunalavdelingen for undervisning og oppvekst har sine egne insentiver for å innføre flere telledatoer kun i de private barnehagene? Nei, det kan jeg ikke forestille meg. Og jeg kan absolutt heller ikke forestille meg at dersom de skulle hatt noen andre insentiver enn å drive gode barnehager for Haldens barn, at disse skulle være økonomiske.

En av de rareste tingene ved dette er at vi i de private barnehagene ikke er imot flere telledatoer engang. Vi skulle bare ønske at Halden kommune hadde invitert oss til dialog i forkant av dette slik at vi kunne fortalt dem at det å telle barn i barnehager 1.8 ikke er spesielt bærekraftig for barnehagene, men om de allikevel ville gjøre det, måtte de også telle i sine egne barnehager.

På den måten kunne vi kanskje opplevd felles utvikling og samarbeid til det beste for Haldens barnehagebarn uavhengig av driftsform.

Siden det kun er uker igjen til jul, drister jeg meg til noen tidlige juleønsker:

- Inviter et utvalg av private barnehager til å evaluere innføring av telledatoer i god tid før neste barnehageopptak

- Behandle barn i kommunal og privat barnehage likt

- Hold barn med rett til plass utenfor telling.