Slik skal årsavgiften kreves inn fra 1. januar 2018

Årsavgift erstattes av trafikkforsikringsavgift til staten fra nyttår. Det er forsikringsselskapene som skal kreve den inn.

Årsavgift erstattes av trafikkforsikringsavgift til staten fra nyttår. Det er forsikringsselskapene som skal kreve den inn. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alle bileiere som har forsikret ett eller flere kjøretøy skal fra årsskiftet betale trafikkforsikringsavgift til Staten sammen med bilforsikringen.

DEL
(Siste) iv>

Trafikkforsikringsavgift erstatter den gamle årsavgiften.

– Trafikkforsikringsavgiften vil være lik i alle forsikringsselskaper. Den erstatter den gamle årsavgiften, som tidligere ble betalt innen utgangen mars, og må ikke forveksles med bilforsikringen du betaler på kjøretøyene. Det sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If.

Alle forsikringsselskaper i Norge er pålagt å kreve inn avgiften, og det er stortingspolitikerne som har gjort vedtak om det.

– Tidspunktet for når trafikkforsikringsavgiften skal betales avhenger av når du betaler bilforsikringen din i løpet av året, sier prosjektleder Hege Knight i If Skadeforsikring.

Hun anbefaler alle bileiere til å gå over til månedsbetaling av forsikring og trafikkforsikringsavgift. Da fordeles utgiftene utover året, og man unngår å skulle betale et stort beløp en gang eller to ganger i året.

Det er Stortinget som har bestemt at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften på vegne av Staten, og at den skal betales sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet.

Bakgrunnen for endringen er at Staten ønsker å redusere administrasjonskostnadene knyttet til årsavgiften, som i dag er den avgiften som det koster mest å kreve inn. Årsavgiften utgjør mer enn 10 milliarder kroner.

Innkreving gjennom forsikringsselskaper er vanlig i andre europeiske land. I Sverige og Danmark er dette blitt gjort i årevis. Trafikkforsikringsavgiften betales sammen med ansvarsforsikringen til forsikringsselskapene, som igjen overfører innkrevet beløp til statlige myndigheter.

For 2017 har årsavgiften vært 2.820 kroner for bensinbiler og 445 kroner for el-biler. Under behandlingen av statsbudsjettet på Stortinget i desember, vil satsen for 2018 bli fastsatt. Men det er allerede klart at det blir blir 0 i trafikkforsikringsavgift for el-biler i 2018.

Trafikkforsikringsavgiften til staten følger forsikringsforholdet. Bytter du forsikringsselskap, vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og starte hos det nye selskapet.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og bytter selskap før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften. (ANB)

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags