Etter at Svein Olausen ga seg som politiker vil han etter eget utsagn bruke tida på det han har lyst til og ikke det han må. Det første han grep fatt i var å hjelpe kulturrådet med å se på en kommunal overtakelse av Samfundet.

Bildeserie

Slik ser det ut på Samfundet

Onsdag kveld var politikerne i hovedutvalg for kultur og samfunnsutvikling invitert til Samfundet og fikk en grundig redegjørelse for mulighetene som ligger der.

Billig drift

– Vi har regnet på det og kommet fram til årlige driftsutgifter på cirka 400.000, kunne Berger fortelle.

En sum som innebærer 14–15 kroner per kvadratmeter og er svært billig. Kommunen løper med andre ord ingen stor økonomisk risiko.

Tanken er imidlertid at huset skal eies av kommunen, men driftes av en stiftelse, slik at det ikke koster kommunen noe.

Nøkkelen er makeskifte

– Men hele nøkkelen er å få til en makeskifteavtale med dagens eiere, slik at den ligger som et grunnlag. Vi skal ikke ha kapitalutgifter, for da blir det vanskelig å drive.

– Men jeg har en liste med 16 aktuelle kommunale eiendommer i forbindelse med et slikt makeskifte, sa Olausen.

Dan Levi Berg, fra eierne i Vestengveien eiendom, bekreftet at dagens eiere er interesserte i å gå med på et slikt makeskifte, men har tidligere uttalt at de nå begynner å bli utålmodige.

Leveres klar til bruk

Et makeskifte er enkelt forklart som en byttehandel, hvor kommunen får Samfundet i bytte mot andre kommunale eiendommer av tilsvarende verdi.

Berg sa også at de vil kunne levere Samfundet klar til bruk med alle nødvendige tillatelser i orden.

Samfundet er en bygning det er knyttet sterke følelser til for haldenserne og politikeren fikk en omvisning fra kjeller til loft, og kunne se at både hovedscenen og mange andre rom var i overraskende god stand.

Ønsker smeltedigel

Berger redegjorde for hvilken type bruk man så for seg.

– Vi ønsker at dette skal bli en smeltedigel. Her skal det være plass til unge rockere og folk som spiller cello. Vi kan ha popup butikker og kunst på veggene. Kafédrift og restaurant, kontorer og møterom. Problemet blir ikke å fylle huset, men å sette begrensninger. Behovet og interessen er enorm hevder han.

Politikerne virket også positive til muligheten til å få eiendommen på kommunes hender ved hjelp a et makeskiftet og hovedutvalget har allerede fattet et vedtak der de ber rådmannen om å gå i forhandlinger med eierne.

– Det haster!

– Men det haster med tanke på neste års budsjett og frister for søknader om offentlige tilskudd. Alt må være klart før 15. desember, hvis ikke mister vi et helt år, understreker sekretær Hilde Kristin Gustavsen i kulturrådet.

– Selv om jeg fra FRP er jeg for denne type kultur. Jeg er ikke for elitekultur, men et tilbud som dette, hvor vi får inn mange ulike aktører er jeg for, understreker Per Egil Evensen.

Utvalgsleder Joakim Karlsen (V) sier han synes det er et veldig godt utgangspunkt at dette er et initiativ som bobler opp nedenifra, fra grasrota.

– Etter dette møtet kommer jeg til å følge opp saken videre og sette den på sakskartet i neste utvalgsmøte, lover han HA etter at omvisningen og møtet på Samfundet er ferdig.

Samfundet har stått nesten tomt siden studentsamskipnaden flyttet ut i 2008, men onsdag fikk man endelig høre vakker musikk igjen. Kulturrådet bød på en liten, akustisk minikonsert med Malin Møller.

Samfundet har en rekke rom og man kan ha over 1.000 mennesker inne samtidig i alle etasjer.

I storsalen, med hovedscenen, er det lov til å ha 550 mennesker.