Gå til sidens hovedinnhold

– Moderne studentboliger er ikke fysj og fy

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er fremmet kritikk mot de planlagte studentboligene på Remmen.

Noen innsigelser har vært mer konstruktive, men de aller fleste har fremstått usaklige, slik vi ser dem.

Boligene er helt nødvendige for at byen skal bli det vi sier den er i festtalene våre.

I Halden snakker vi ofte om at vi skal bli en fremtidsby. Vi skal bli best på innovasjon. Tidligere var vi IT-byen Halden. Nå er vi SmartCity Halden.

Samtidig skal vi bevare vår stolte historie. Festningen, empirebyen og nå også, Os skole.

Vi trenger derimot ikke å beholde de holdningene befolkningen har vist til studentene våre, de siste ukene.

I sommer fikk ikke Amanuel fra Ås bo i en utleieleilighet fordi han var fra en etiopisk familie. Han ble direkte diskriminert på bakgrunn av sin etnisitet.

Dette skjer samtidig som mange studenter sliter med å finne bolig under studietiden.

Faktisk viser Norskstudentorganisasjons studentboligundersøkelse at 93 studenter stod i kø for å få bolig gjennom samskipnaden i per 1. september iår.

Det er potensielt flere studenter uten sted å bo etter studiestart i Halden med andre ord.

Til sammenlikning var det ingen i kø i Fredrikstad.

Vi ønsker at flere skal studere og bo i byen vår. Ikke bare være her fra 9 - 16.

Med byggingen av tårnet vil vi faktisk doble studentboligene i byen fra snaue 300 til litt over 600. Dette er et godttiltak.

Studentene fortjener et godt læringsmiljø, fra studier til hjemmebane

Et sted å bo for studentene er viktig for å sikre et godt læringsmiljø, og for å få så god utdanningskvalitet som mulig.

Studentene er avhengig av forutsigbar bosituasjon og trygge rammer for å kunne studere godt.

Alle skal ha lik tilgang til studie, og ved å bo rett ved studiestedet vil være med på at flere klarer å gjennomføre studiet sitt.

Med et godt læringsmiljø, handler det om trivsel og at alle skal føle tilhørighet til studiestedet de skal gå på. Derfor er det også viktig at studentene får ta del i det sosiale som skjer, slik at hen kan få en sosial omkrets, dette er med på å påvirke den psykiske helsen. ICovid-19 tider også ser vi at mange studenter er ensomme, og ikke følertilhørighet, med å bo sammen med andre studiekamerater vil muligens gjørestudiesituasjonen bedre, og dermed også øker utdanningkvaliteten. Vi trenger studenter som trives.

Et tårn som passer inn i omgivelsene

Til HA og kommunen, har kasserer for velforeningen kommet med flere utsagn om studentene. Studentene er jo late og gidder ikke å sykle. Studentene trenger parkeringsplasser. Ikke boliger. Det stilles også spørsmål ved NVE sin kompetanse.

For det første, er ikke studentenes parkeringsplasser noe velforeningen behøver å bekymre seg for. Vi regner med at Samskipnadens styre, hvor halvparten består av studentillitsvalgte, kan ta den vurderingen selv.

For det andre, har vi mer tiltro til ingeniørene i NVE sin vurdering enn velforeningen når det kommer skredfare-risikoen.

Det er også fremmet at saksbehandlingen har “gått for fort” og at bygget vil være synlig.

Kommunen har fulgt loven, og naboene har hatt all mulighet til å komme med innspill til planen.

Bygget er et moderne trehustårn. Det er ikke en blokk slik man bygget dem på 70- og 80-tallet.

Blokker som finnes bare et steinkastunna Veste Lie, i Frøyas vei, og enda mer synlig, i Busterudkleiva.

Nå bygges det i massivtre.

Det er både bra for studentene, og miljøet.

Den vil kanskje synes over skogen, men vi tror vi alle har godt å bli påminnet at vi faktisk er en studentby. Vi tror tårnet kommer til å bli en fint tillegg til byen ellers.

Det er et behov for å bygge kjapt og smidig,fordi studentboligdekningen i Norge står på bom fast når studentmassen øker.

Derfor er det riktig og bra at kommunen har vært på samarbeidssiden i prosjektet.

Haldensere bør heller støtte opp om studentene, involvere seg mer og ta del i hva som skjer på toppen av Remmen,istedenfor å snakke nedlatende om studentene.

Studentene er viktig for byen, og ikke minst for økonomien for næringslivet.

Studentene bidrar i arbeidsmarkedet.

De er likeverdige beboere som oss andre.

Kunnskapsbyen Halden har ikke råd til å miste dem.

Kommentarer til denne saken