Mobbing av elever på skolen er et problem vi i FrP tar svært alvorlig, og det er viktig at vi faktisk snakker om dette, slik at vi får satt dettepå dagsorden for alle kommuner, også Halden kommune.

Hele 26 652 elever har meldt fra at de blir mobbet gjennom den årlige elevundersøkelsen. Studier viser at ofre for mobbing sliterbetydelig også etter mobbingen opphører.

Når vi også vet at ofre for mobbing har en langt høyere risiko for selvmord og selvskading viser dette at kampen mot mobbing må ha topp prioritert. Før alle fikk tilgang til ulike typer mobiltelefoner så fikk mobbeofrene en pause etter skolen, men nå vil mobbingen fortsette på de sosiale mediene også etter skoledagen er over som gjør at mobbeofre aldri føler de får fri fra mobbing.

Russetiden er også en viktig faktor når det kommer til mobbing innenfor skolen. Det fremstår ikke lenger som bare fest og gøy i russetiden, de siste årene har mange historier nådd media om utfrysning og regelrett mobbing av medruss.

For å nå tak i problemene som mobbing av elever er så må vi finne frem tall som kan gi oss en pekepinn på hvor stor utbredelse mobbing er her i Halden, da først kan vi få satt inn tiltak.

Selv om FrP er tilhengere av at det er mobberne og ikke ofrene som må bytte skole ved gjentakende mobbing så løser ikke det alle problemer. Vi har lovfestet krav til nulltoleranse mot mobbing, så la oss sammen komme dit.

FrP gir seg ikke og vil alltid jobbe for å bekjempe mobbing.