Gå til sidens hovedinnhold

– Hvorfor orker du å holde på med lokalpolitikk?

Geir Helge Sandsmark

ALDER: 56

YRKE: Produktsjef i Saab for luftromsovervåking

BOSTED: Grimsrødhøgda

BAKGRUNN: Gift med Eirin Finnanger. To sønner på 27 og 23 år. Utdannet sivilingeniør med doktorgrad i teleteknikk og mastergrad i ledelse og kommunikasjon.

Artikkelen er over 4 år gammel

2016 har vært et år med mange begivenheter, men samtidig uten dramatikk, for meg personlig. Det kanskje mest betydningsfulle er endring i min rolle hos Saab Technologies Norway. Fra å være avdelingsleder med personalansvar for kjernekompetansen vår på radar, ble jeg produktleder for Saabs nye flaggskip i radarporteføljen, GIRAFFE 8A for luftromsovervåkning. Foruten å være faglig svært spennende, har dette medført mer reisevirksomhet til Göteborg enn tidligere. Dette har i sin tur medført at Venstre ved et par anledninger har stilt med vararepresentant innledningsvis i kommunestyremøtene. Det har også blitt noen dager som har begynt med biltur til Göteborg ved 6-tiden, for til slutt akkurat å nå et gruppemøte kl. 19 i Halden.

Dette er kanskje grunnen til at jeg enda oftere enn før får spørsmålet om hvorfor man orker å holde på med lokalpolitikk. For min del er svaret at jeg er opptatt av demokrati. Jeg tror samtidig at deltakelse og personlig engasjement er det viktigste middelet for å styrke demokratiet.

Det er vanskelig for meg å si noe om mine opplevelser og hendelser i 2016 uten samtidig å tenke på de større internasjonale hendelsene som setter preg på verdensbildet og betydningen av demokrati og fred. Det gjelder kuppforsøket i Tyrkia og i særdeleshet presidentens reaksjon på dette. Det gjelder Ungarns reaksjon på flyktningsituasjonen. Det gjelder stadige meldinger om tragedier i Middelhavet. Det gjelder Brexit og det amerikanske presidentvalget. Det handler også om krigene i Syria, Nigeria, Somalia, Sudan og flere andre steder.

Koblingen mellom disse hendelsene og mitt liv henger sammen med framtidstro, verdisyn og et engasjement for medmenneskelighet som en vesentlig del av demokratiet. Demokratiets innerste vesen er å danne arenaer for ikkevoldelig løsning på interessekonflikter. En forutsetning for dette er å finne løsninger som er tilfredsstillende for en majoritet som er større enn det som trengs for et knapt flertall i en folkeavstemning. Her ser vi problemene med så vel den ugyldige folkeavstemningen i Ungarn, Brexit og det amerikanske presidentvalget.

På denne bakgrunnen blir en av forventningene til 2017 å følge den internasjonale utviklingen og å se etter lyspunkter. Noen finnes. Canada har en sosialliberal statsminister som fortsatt har framgang med liberal politikk basert på inkludering og mangfold. I Storbritannia og Nederland ser vi også at Venstres søsterpartier har framgang.

Lokalt i Halden skal vi i Venstre fortsette å samarbeide med det øvrige politiske miljøet for å utvikle demokratiet.

Så gleder jeg meg også til å oppleve VM på skøyter i vikingskipet sammen med våre sønner. I pinsen skal jeg seile til Shetland på Christian Radich sammen med Per Magnus. Tryllefløyten, på Fredriksten i juni, der min kone og jeg starter med middag på Curtisen, blir et høydepunkt.

Kommentarer til denne saken