Minneord ved Reidar Hågensens bortgang

HAR GÅTT BORT: Reidar Hågensen sovnet inn 9. januar 2018.

HAR GÅTT BORT: Reidar Hågensen sovnet inn 9. januar 2018.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Ved Reidar Hågensens død har en tidligere markant og dyktig politiker og fagforeningsleder gått bort.

Han ble 83 år. Det var aldri tvil om hva han som person ville ivareta i sitt faglige og politiske arbeid. Det Reidar var for sine fagforeningskamerater, stod det stor respekt av. I mange år hadde Saugbrugs her en god talsmann for sine ansatte. Medlemmenes velferd var det som betydde mest for Reidar. Inngåtte avtaler med bedriften skulle holdes av begge parter.

Bedriften så hvilke kvaliteter Reidar hadde i sitt arbeid. Han fikk derfor stilling som arbeidsleder, som han utførte på en fin måte.

Reidars medlemskap i Arbeiderpartiet var livslangt. Han var i alle år en pådriver for at aktuelle saker ble behandlet i medlemsmøter. Lokalsamfundets utvikling var hans interesseområde. Han var en ildsjel for de svake og vanskeligstilte i samfunnet. På medlemsmøtene talte han i mange år, med kraft og glød, deres sak.

Meningsbrytninger satt Reidar stor pris på. Hans oppfatning var at det kom det alltid noe godt ut av det. Når et vedtak var fattet, så skulle det også gjennomføres.

Halden Partilag av Arbeiderpartiet var hans politiske arena hvor han var leder og styremedlem.

Reidar var også i mange år leder av Havnestyret i kommunen, som han ledet med fast hånd. Da Halden Arbeiderblad hadde lokal forankring, satt han også i styret der.

I hans kone Anne- Lise hadde Reidar en god støttespiller. Hun var i mange år en sentral person innenfor kvinnegruppa i Halden Arbeiderparti. Anne-Lises bortgang var et stort tap for Reidar.

Kontakten med Reidar varte i alle år inntil den siste tiden. Han var en person fra vår tid ved Saugbrugs, som vi satt meget stor pris på.

Vi kunne i enkelte sammenheng ha friske diskusjoner om saker som var til behandling, men kameratskapet mellom oss lå alltid fast. Vi lyser fred over Reidars minne.

Ulf Lettenstrøm,

tidligere leder av Halden Arbeiderparti og hovedtillitsvalgt ved Saugbrugs

Svein Olaussen,

tidligere leder av Kommunestyregruppa til Halden Arbeiderparti

Reidar Hågensen til minne

Før helgen kom meldingen om at Reidar Hågensen er død. Etter å ha vært syk i en periode, sovnet han inn 9. januar, 83 år gammel. Med ham har et menneske med et sterkt samfunnsengasjement gått bort.

Reidar var opprinnelig fra Vardø. Hans oppvekst skilte seg fra den barn flest var forunt. Som liten gutt kom han på barnehjem sammen med sin tre år yngre bror, Yngve. Han vokste opp på barnehjem til han var 15 år og gammel nok til å dra til sjøs. Omstendighetene gjorde at Reidar måtte ta ansvar tidlig. Han ble ikke bare storebror, men også en omsorgsperson for sin bror.

Oppveksten bidro til å forme Reidar som menneske. Det ble naturlig for ham å engasjere seg i samfunnet, både som tillitsvalgt etter at han i 1955 kom til Halden og fikk jobb på Saugbrugs, og som folkevalgt for Arbeiderpartiet i kommunestyret.

På Saugbrugs begynte han i transporten og kom senere over i cellulosen. Han ble fagforeningsformann i cellulosen, senere i NFATF da han ble arbeidsleder. Som representant for de ansatte, satt han også i styret for Saugbrugs. Medlem var han også i styret for Halden Arbeiderblad, og den tidligere sjømannen fikk som politiker plass i havnestyret der han var leder i flere år.

Reidar hadde både meninger og meningers mot. De diplomatiske sidene var ikke det mest framtredende ved hans personlighet, men hans klare, direkte og ujålete stil var likevel et sjarmerende trekk ved hans væremåte som også hadde en god porsjon humor. Alle visste hvor de hadde ham, og han var tro mot de idealer han alltid satte høyt i livet.

Han hadde et aktivt liv også i den private sfære. Selv om sjømannen hadde gått i land, var han tiltrukket av sjøen. Han var skipper på egen fritidsbåt og hadde mange fine opplevelser sammen med kona Anne-Lise på Hvaler og langs svenskekysten. Om han trivdes med å sitte ved roret i båten, kunne han spare seg for å kjøre bil. Han var trolig den eneste transportformannen på Saugbrugs uten sertifikat.

Reising var også en interesse han delte sammen med Anne-Lise, som han mistet for to år siden. De hadde da kunnet markere at de hadde vært gift i 60 år. Den siste turen de hadde sammen før hun ble rammet av sykdom, var et elvecruise i Tyskland.

Reidar fikk sammen med Lise to barn, og kunne glede seg over både barnebarn og oldebarn.

Vi lyser fred over Reidar Hågensens minne.

Bjørn Ystrøm

Artikkeltags