Til minne om Grete Nyquist

ENGASJERT PERSON: Grete Nyquist har satt spor etter seg i ulike deler av Halden-samfunnet.

ENGASJERT PERSON: Grete Nyquist har satt spor etter seg i ulike deler av Halden-samfunnet.

Artikkelen er over 3 år gammel

Grete Nyquist har gått bort. Her følger flere minneord som hedrer den samfunnsengasjerte Halden-kvinnen.

DEL

Minneord skrevet av Hilgund Klavestad:

Halden har mistet et unikt menneske, og jeg føler en dyp sorg!

Grethe var unik fordi at hun var lynende flink i alt hun foretok seg, men hun gjorde aldri noe for å framheve sin egen person. Nei, stille gikk hun iblant oss uten å gjøre seg bemerket, men arbeidet hennes var perfekt.

Hun hadde mange verv for forskjellige lag og foreninger, blant annet Hjerte og lunge, og Foreningen Norden. Best kjente jeg henne fra da hun var mangeårig sekretær i Eldrerådet, og i hennes tid var det ingenting å sette fingeren på. Dessverre mistet vi hennes kapasitet da hun ble pensjonist, men hun var fremdeles medlem, og en kort periode også leder av rådet.

Grethe var etter mitt syn et ydmykt menneske, og vi var vel ikke alltid klar over hvilken arbeidskapasitet hun var! Hun gjorde selv lite vesen av det, og slik var hele hennes ferd.

Døden kom brått og uventet på oss som kjente henne. Hun forlot livet slik hun levde det – stille og rolig, men Halden by blir fattigere uten henne!

Fred over hennes minne!

Minneord skrevet av Svein Olaussen:

Grete Nyquist døde brått og uventet i sitt hjem. Hun ble 72 år. Grete var nesten i hele sin yrkeskarriere ansatt i Halden kommune.

Der arbeidet hun nært opp til den administrative ledelsen på rådhuset. Som person hadde Grete et vinnende og rolig vesen. Det var for henne lett å få oppgaver i det lokale foreningsliv, hvor hun var en betydningsfull person. Ved sitt over 40 årige medlemskap i Arbeiderpartiet hadde hun et sterkt politisk engasjement. Hun ble innvalgt i kommunestyret og i ulike nemnder og råd.

Som sekretær for Halden Arbeiderparti sørget hun alltid for, på en meget god måte, å innkalle til møter, skrive protokoller, årsberetninger og å skaffe dokumentasjon som en organisasjon trenger.

Personlig hadde jeg et nært samarbeid med Grete. Det ble fra min side satt veldig stor pris på. I selve møtene sa hun aldri så mye, men i samtaler etter møtene viste Grete et stort engasjement for det hun mente og trodde på. Det er noe som jeg minnes med glede fra vårt samarbeid. I eldrerådet i kommunen var Grete over tid både nestleder, sekretær og nå til det siste styremedlem.

I Pensjonistforeningen satt hun i styret som sekretær. Foreningen Norden var også en stor del av hennes engasjement, hvor hun både var kasserer og styremedlem. Hun hadde også oppgaver i andre deler av foreningslivet i vår kommune. Det er med stor sorg jeg mottok melding om Gretes bortgang, som skjedde så brått og uventet.

Minneord skrevet av Kirsti Brække Myrli, leder Haden Arbeiderparti:

En av veteranene i Halden Arbeiderparti er gått bort, en som var sekretær i styret i hele 37 år. Grete Nyquist døde i sitt hjem bare 72 år gammel.

Grete var et kulturmenneske. Hun elsket bøker og opera. Hun besøkte en rekke kjente operascener i Europa. Hun kunne nesten ikke tro det var sant da det ble snakket om operaforestillinger i hennes egen hjemby, på Fredriksten festning. Men det ble til virkelighet og annethvert år siden 2005 har Grete kunnet glede seg over fantastiske oppsetninger på Norges største utendørs scene, bare et steinkast fra der hun bodde. Hun hadde selvfølgelig skaffet seg en plass til årets opera også, men nå blir det setet stående tomt. Tryllefløyten spiller denne gang uten Grete.

Ifølge henne selv har hun lest tonnevis med bøker. Som mange jenter i hennes generasjon ble det litterære forbildet Frk. Detektiv. Siden har det blitt bøker i alle sjanger og yndlingsforfatteren var Sigrid Undset.

Når hun ikke leste, broderte hun. Hun var med i Hjerte- og Lungesykeforeningen i Halden og broderiene ga hun til foreningen som kunne lodde dem ut og skaffe noen kroner til et godt formål. Hun var styreleder i denne foreningen, men hadde flere tillitsverv, blant annet i Halden Pensjonistforening og Foreningen Norden. Vi i Halden Arbeiderparti fikk også nyte godt av hennes innsats. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet 1977. To år senere ble hun valgt til sekretær i styret, noe hun var helt fram til i fjor. Det er en innsats det står respekt av. I tillegg har hun sittet i kommunestyret i flere perioder, med alle de grupper og utvalg det fører med seg.

Vi snakket med henne bare for noen dager siden da vi skulle rydde det gamle partikontoret på rådhuset. Der hang det et bilde av Einar Gerhardsen som vi måtte ta vare på og lurte på om noen kjente historien til bildet. Ring Grete var det en som sa, og ja, hun kjente bakgrunnen til bildet. Slik var Grete, vi kunne spørre henne om alt mulig om partiets liv og røre mange år tilbake.

Grete var født og oppvokst i Halden og hun bodde i Lavendelstredet i den gamle trehusbebyggelsen på Sørhalden, i et hus hun overtok etter foreldrene. Nå var hun blitt pensjonist etter å ha jobbet i administrasjonen i Halden kommune i 32 år. Hun elsket pensjonisttilværelsen, da kunne hun nemlig bruke enda mere tid i organisasjonslivet, sa hun selv!

Grete var et menneske av det stillfarne slaget, lun og god og med et glimt i øyet. Hun vil bli husket for sin klokskap og sine store kunnskaper. Hun vil bli husket som ordensmennesket som aldri sa nei. Hun vil bli husket som mennesket som ga av seg selv overfor andre.

Når den siste operatone dør ut og den siste boka lukkes, sitter vi igjen med alle minnene etter Grete. Hvil i fred.

Minneord skrevet av Bjørg Jacobsen, Foreningen Norden:

Med sjokk og vantro fikk vi lørdag morgen melding om at Grete var gått bort.

Vi var 35 personer fra Foreningen Norden Halden som deltok på vennskapsbesøk i Skövde. Grete skulle også vært med, men valgte å bli hjemme. Hun var ikke helt frisk.

Likevel kunne ingen tenkt seg at vi skulle få en slik beskjed.

Grete var kasserer i foreningen. Hun var med så lenge at det er ingen som riktig husker hvor lenge hun hadde kassererjobben, men det må ha vært i nærmere 30 år.

Grete var en stillfarende person som ikke stakk seg fram. Men hun kunne blomstre opp og bli riktig pratsom, og hun hadde en lun humoristisk sans.

Hun var en uvurderlig støtte for styret, pliktoppfyllende og dyktig. Det var alltid orden og system, og det hun sa hun skulle gjøre, ble alltid gjort på en grei måte og til den tiden som ble lovet.

Det blir et stort savn etter Grete og heller ingen lett oppgave å finne en erstatter. Takk, Grete, for det du har vært for Foreningen Norden Halden og for oss som har hatt gleden av å jobbe sammen med deg. Vi lyser fred over ditt minne.

Minneord skrevet av Wenche Olsen, Berg Arbeiderlag:

En av sliterne har gått bort, så altfor tidlig. Grete har vært medlem i Arbeiderparti i over 40 år, og var fram til for et par år siden sekretær i styret til kommunepartiet. For meg har Grete alltid vært der og det er vanskelig og leit å tenke på at det skal hun ikke mer.

Grete var aldri den som framhevet seg selv, men var den som passet på alle andre. 

I min tid som leder i Halden Arbeiderparti var Grete uunnværlig for meg. Ikke bare kunne jeg spørre henne om alt mulig, men hun husket også på at vi mintes de i partiet som hadde gått bort eller skulle ha en påskjønnelse. Med Gretes bortgang forsvinner både mye historie og kunnskap. 

Alle som kjenner meg vet at jeg kan ha litt dårlig tid og gjør ting i siste liten, men Grete hadde kontroll, referatene var skrevet og alle forslag og vedtak var med. Hun hadde full oversikt over hva som hadde skjedd i året som hadde gått og årsmeldinger og protokoller var ferdig skrevet, så vi andre bare kunne lese igjennom.

Det er slitere som Grete, som er grunnsteinen i partiet. De som år etter år gjør en unik jobb for partiet uten å ha pressens interesse eller på annen måte stikke seg fram. Stille og rolig gjør de oppgavene de har fått uten å klage, så andre kan stå på talerstolen, være partileder eller ordfører. 

Selv om Grete var rolig og ikke den som framhevet seg selv hadde hun tydelige meninger. Hun var klar i talen når hun tok ordet, Grete sto for de verdier Arbeiderparti er tuftet på.

Jeg blir ydmyk når jeg minnes den jobben Grete har gjort for partiet, og skulle ønske jeg enda en gang kunne takket henne for det. For meg var Grete en bauta, selv om hun ikke var den som ropte høyest.

Mine tanker går til familien og venner som mistet Grete så altfor tidlig.

Artikkeltags