Minneord over John Mohlin

Av

John Mohlin døde 4. januar

DEL

John var ungdomsleder i Ynglingen (Halden KFUM) i 1950 og 60 åra, og det er mange som ser tilbake på disse årene i takknemlighet for hva John Mohlin betydde for oss. Med sitt lune og vinnende vesen fikk han god kontakt med de han ønsket å lede. I gutteavdelingen ble vi delt opp i partier og diskuterte aktuelle spørsmål, og det kunne ofte gå hardt for seg. Men først og fremst i ungdomsklubben fikk John stor betydning – et åpent miljø med leik og moro, men og med Gudsordet: ingen lang tale, men til grunn for hans virksomhet lå en dyp og ekte kristen overbevisning som han formidlet til oss.

Årene våre i Ynglingen har fått stor betydning for oss i våre yrkesvalg: flere er blitt prester i den norske kirke, og mange har gått inn i tjenestefylte oppgaver i samfunnet. De siste 30 årene har John hatt et annet «hjertebarn»: eldstelaget i Halden KFUM. Det var dette han så som sin viktigste oppgave i disse årene. Det er ikke få som har vært trofaste i eldstelaget, både kirkefremmede og eldre fra ulike sammenhenger. De fikk et foredrag av en kjent person, politiker eller kulturpersonlighet sammen med forkynnelsen av Guds ord.

John Mohlin fikk H.M. Kongens fortjenestemedalje for sin innsats. Vi er mange som er takknemlige for det John betydde for oss og lyser fred over hans minne.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken