Annik Hellerud var den eldste frivillige i Halden Røde kors. Hun møtte alltid opp regelmessig på møter i foreningen. Heldige var vi som hadde et så positivt medlem, og som alltid var like blid. I hele sitt yrkesaktive liv var Annik bibliotekar på Halden bibliotek. Selv om hun var gift og mor til tre barn har Røde Kors gjennom hele livet vært viktig for henne.

Hun var selvfølgelig æresmedlem i Halden Røde Kors. Ni år gammel ble hun medlem i ungdommens Røde kors i Halden, den gang var de over 400 barn med i ungdomsgruppa. Hun var med i Røde Kors teatergruppe som satte opp forestillinger i Fredrikshald Teater. Annik sin mor Eleanor Hofgaard var nestleder i lokalavdelingen, og grunnleggeren av Halden Røde Kors, Borghild Anker, var leder.

Barna i Røde Kors sang ofte på gamlehjemmet. Under krigen da det var mangel på alt, var Annik med på å rive opp gamle lakener for å lage bandasjer. 16 år gammel startet hun i hjelpekorpset som aspirant, der var også hennes bror medlem. Annik var også leder av barnehjelpen i Halden Røde Kors i en periode. Det ble laget julepakker etter lister fra sosialkontoret i Halden. Slakter Grini kom med mat som ble formidlet av Røde Kors til de som trengte dette mest.

Hun var også med når de laget «Bykladden» som ble solgt til inntekt for Røde Kors sitt arbeid. For oss i Halden Røde kors er det med sorg vi fikk vite at Anikk Hellerud har godt bort.

Fred over hennes minne.

Halden Røde kors styre