Det politiske miljøet i Halden er ikke stort og preges av samfunnsengasjerte mennesker med årelangt engasjement. Også i Halden Høyre har melding om Kirsti Brække Myrlis så altfor tidlige død blitt mottatt med sorg.

Hennes langvarige engasjement som tillitsvalgt for arbeidskollegaers interesser, var vel kjent da hun ved valget i 2015 kom inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Og inn i en ny rolle opplevde vi å møte Kirsti med det samme sterke engasjementet for å vinne aksept for sine standpunkter og finne gode løsninger på det som til tider kan være kompliserte problemer.

Lokalpolitikk er både å utfordre hverandres ståsteder og synspunkter i debatter, men også at vi på tvers av politiske skillelinjer i flest mulig saker må arbeide for et størst mulig flertall for vedtakene.

Som en av de mest fremtredende opposisjonspolitikerne var Kirsti en krevende motdebattant for hun var kunnskapsrik, kjente kommunens ulike sider svært godt og var alltid forberedt. Det bidro til at vi andre minst måtte ha den samme standarden. Hun kunne være svært tydelig, direkte og av og til røff i ordvalg, men vi visste hvor vi hadde hverandre. Derfor kunne vi være enige om å være uenige og enige om å være enige. Det siste bidro til at Høyre og Arbeiderpartiet i den kommunestyreperioden særlig i store og viktige saker for barn og unge, sammen kunne enes om løsninger.

Da hun valgte å ikke stille til gjenvalg i 2019, regnet vi med at det kun var snakk om en pause før vi igjen skulle møtes til politisk arbeid og debatt og i de mer uformelle møtepunktene som lokalpolitikken også har. Smilet og latteren satt da løst mellom oss og Kirsti bidro med sitt smil, glimt i øyet og herlige latter.

For oss i Halden Høyre var Kirsti Brække Myrli en høyt respektert politisk meningsmotstander. Ved hennes så tidlige død har det politiske miljø mistet en svært engasjert bidragsyter. Takk for innsatsen. Fred med ditt minne.

Halden Høyre

Les også

Til minne om Kirsti

Les også

Til minne om Kirsti Brække Myrli

Les også

Gi meg de brennende hjerter

Les også

Til minne om Kirsti

Les også

– Et sjokk for mange