Svar til Lena Marie Westlin Kristiansen: For å starte med noen av det siste først. Vi har ikke noe ønske om å kalle deg verken hjerterå, rasist eller andre ukvemsord. Til det kjenner vi deg ikke godt nok. Vi ønsker derimot å dele vårt syn på saken med deg ettersom vi er det partiet du referer til i innlegget ditt.

Du skriver at du har venninner som ikke har vært hjemme og «ofret» seg for barna. Nå både tror og håper vi at dine venninner også ofret noe for barna sine. Dog på et helt annet nivå enn hva de fleste flyktninger må ofre. Vi slipper faktisk tilbringe mye av vår våkne tid på å hjelpe barna våre lære seg et nytt språk, lære seg en ny kultur, forstå hvorfor de måtte bryte opp fra alt de kjenner og ikke minst lære seg å leve med alle opplevelser ingen barn noensinne burde være i nærheten av å måtte erfare.

Så kan vi være fullstendig enige i at det å integreres godt er utrolig viktig, og noe vi aldri kan slutte å jobbe med for å bli enda bedre på. Og selvfølgelig skal vi ikke slutte å stille spørsmål. Det er jo nettopp på den måten vi kan utvikle oss.

Samtidig skal vi ikke glemme hva IMDI (Integrerings-og mangfoldsdirektoratet) ber oss om.

10 personer! I 2020 har vi tatt imot to flyktninger. Det vil bare være rett og rimelig å åpne for et større antall.

Din partikollega Per Egil Evensen spør om innvandrerne som kommer hit må bli tildelt jobber?

Søndag 13 desember kan vi lese i VG at flere med minoritetsbakgrunn opplever det vanskelig å komme inn på jobbmarkedet. Det viser seg at det å sende en søknad med et navn som avviker for mye med Per Hansen faktisk minsker sjansen for å komme på jobbintervju med 25%. (Institutt for samfunnsforskning og Fafo. 2012) Kan det tenkes at dette kan ha en medvirkende årsak til at noen gir litt opp?

Fredrik Holm fra Høyre sier at «Regnstykket på hver enkelt familie kan være vanskelig. Selv om Halden kommune går på et økonomisk tap, så er det en kostnad vi skal ta». Vi har sjelden vært mer enige med Høyre.

For når alt kommer til alt mener vi at menneskers behov aldri kan måles i økonomi.