Alle i Halden er skuffet over nyhetene om at jernbanen til Halden anbefales å utsettes på ubestemt tid. Det er også en litt kinkig situasjon at faginstanser kommer med råd som går på tvers av vedtatt politikk i stortinget. Jeg legger til grunn at stortinget følger opp sine vedtak og at politikk og fagmyndighet legger seg i selen for å finne gode løsninger. I denne prosessen skal vi fortsette å minne om hva som er viktig for Halden, slik vi har gjort i flere år.

Alle partier i Halden har jobbet for å påpeke viktigheten av å koble Halden på fremtidens jernbanenett. Det er vedtatt resolusjoner på årsmøter i lokallag, fylkeslag og det er tatt kontakt med stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Jeg tror alle som jobbe med jernbane i bestemmende kretser er særdeles klare over hva Halden mener.

For Haldens del har vi en ekstra problemstilling knyttet til båndleggingen av områdene rundt Tyska og Hollenderen. Trasevalget må avklares uavhengig av tidshorisonten for utbyggingen.

Å sable ned ordføreren for at Halden ikke har svart på en høring som kommunen ikke var invitert til å svare på, blir nesten litt ufint. Det er viktig å påpeke dette av to grunner. For det første: Det er synd hvis AP skal fremme usannheter. I høringen som AP refererer til, ble ikke Halden kommune gitt anledning til å komme med en uttalelse.

Det er heller ikke stuerent å langt på vei insinuere at ordføreren har skyld i at BaneNor og Jernbaneverket har kommet med et faglig råd om å utsette jernbaneutbyggingen på Østlandet.

For Halden Høyre sin del, vil vi fortsette å jobbe i våre kanaler for å sørge for et politisk vedtak som er mer positivt enn det rådet som nå foreligger. Jeg formoder at Halden AP gjør det samme.