Os-prosjektet - med hovedfokus på elever eller idrett?

Annette Farmann.

Annette Farmann. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORDOrdførerne mener i et innlegg i HA på fredag at de som vil stanse Os-prosjektet, driver med uansvarlig politikk.

Siden jeg selv er politiker, og har flere ganger underveis i prosessen stilt meg kritisk til prosjektet i kommunestyret, er jeg da uansvarlig som politiker?

Jeg stiller meg svært undrende til ordføreren sin uttalelsen.

Jeg er enig i at dette har vært en lang prosess over mange år, men flere av oss politikere og befolkningen har all grunn til å stille oss kritiske til bruken av så mye penger, og ikke minst hvordan prosjektet har endret seg underveis den siste tiden.

Selvsagt ser alt fantastisk ut på tegninger av Os-prosjektet. Ny iddrettsarena, 1-10 skole, midt i sentrum, i hjertet av Halden, men det er ikke gull alt som glimrer!!

I Halden ønskes det å satse på fortetting av sentrum, det vil si at det ønskes flere boliger i sentrum, med flere tilhørende folk. For meg blir det da motsigende å bygge en 1-10 skole med 650 elever+ idrettsarena+ at vi må ikke glemme tilstrømningen av elever fra Porsnes som også skal ha gym på dagtid, alt på et veldig lite areal ( ca10,5mål).

Elevene vil få tildelt i underkant av 13 m2 uteareale pr hode, selv om helsedirektoratet anbefaler 50 m2 pr elev. I tillegg skal sentrum fortettes i fremtiden? Jeg synes ikke det er elevene verdig å trykke de inn som sild i tønne på et så lite areale. For meg virker dette som et prestige-prosjekt for å få på plass en idrettsarena innenfor tidsfristen av midler fra Østfold fykeskommune og tippemidler til hall, uavhengig om det går på bekostning av skole.

Med dette utgangspunktet er det svært begrensede muligheter for utvidelse av skolen sine arealer i fremtiden. Om dette prosjektet går gjennom, er allerede erverdige pikeskolen og Halden bad revet ned når Os-prosjektet ferdigstilles. Os-tomten har da svært begrensede utvidelsesmuligheter i fremtiden, noe jeg synes det er vert å poengtere.

Det er mange ting å stille seg litt kritisk til når det gjelder Os-prosjektet. Det er ikke avsatt mye parkering i området. En idrettsarena vil kreve langt med parkeringsplasser enn nå. Jeg mener at vei-nettet rundt Os heller ikke er tilstrekkelig utbygd for en idrettsarena. Beboere i nærområdet må da i fremtiden belage seg på langt mer trafikk og støy. Å bygge ut veier og eventuelt infrastruktur, vil i dette tilfelle sprenge alle budsjetter for Os-prosjektet, noe jeg ikke kan se er lagt inn i regnestykket. Det må også nevnes at det er bare en liten del av totalprosjektet som dekkes av fylkeskommunen. 

Til slutt vil jeg ha meg frabedt om å anklages for å drive uansvarlig politikk for å stille meg kritisk til Os-prosjektet. Det er ikke slik at jeg ikke ønsker ny idrettsarena i Halden, og jeg ønsker så absolutt både ny barne- og ungdomsskole i sentrum, men ikke alt på Os for enhver pris.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags