Bedre håp for kloden

Jordkloden tåler trolig mer utslipp av CO2 enn tidligere antatt. Det viser en ny klimastudie.

Jordkloden tåler trolig mer utslipp av CO2 enn tidligere antatt. Det viser en ny klimastudie. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Jordkloden tåler trolig mer utslipp av CO2 enn tidligere antatt.

DEL

KOMMENTAR (Siste) En ny klimastudie forteller at verden har et karbonbudsjett som tilsvarer rundt 20 år med dagens utslipp. Det er en tidshorisont som er fire ganger lengre enn det forskerne tidligere har beregnet.

Dermed har kloden bedre odds for å unngå farlige klimaendringer. Det innebærer at verdenssamfunnet har større mulighet til å innfri den ambisiøse Parisavtalen. Her er målsettingen å holde temperaturstigningen godt under to grader. Verden skal tilstrebe å holde oppvarmingen under 1,5 grader.

Jan S. Fuglestvedt, forskningsleder ved Cicero og medforfatter av den nye studien, mener det er grunn til å glede seg over at det fortsatt kan være geofysisk mulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Dette er nemlig godt nytt for lavtliggende øystater og andre sårbare samfunn. Forskeren poengterer imidlertid at «vi uansett har en meget krevende utfordring foran oss». Hvis vi skal klare Parismålet er det ifølge Fuglestvedt, helt avgjørende at vi kommer i gang med omstillingen og reduserer utslippene drastisk.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) tar den nye studien til inntekt for sitt syn, nemlig at det hersker stor usikkerhet ved beregningene av framtidige klimagassutslipp. Vi kommer heller ikke unna det faktum at verden vil trenge mer energi, og at olje og gass i mange tiår vil utgjøre størsteparten av energimiksen. Her har ministeren et godt poeng. Det viktigste klimatiltaket nå må være å fase ut verstingen kull. Da vil norsk olje og gass være en del av overgangsløsningen mot et fornybarsamfunn.

I så måte merker vi oss at oljeprisen har steget merkbart, og nå nærmer seg 60 dollar fatet. Det gir grunn til forsiktig optimisme i den norske oljebransjen. Mange norske oljeutbygginger vil gå i pluss selv med en oljepris ned mot 30 dollar. Fire av fem nordmenn svarer i en meningsmåling at det er viktig å opprettholde en olje- og gassindustri her til lands.

En ensidig oljebrems på norsk sokkel vil ikke hjelpe kloden klimamessig, snarere tvert om. Andre land vil da ta over denne produksjonen, med høyere klimagassutspill som resultat. CO2-utslippene kjenner ingen landegrenser. Derfor må klimautfordringene løses globalt. Etterspørselen etter energi fra karbon er det store problemet, ikke produksjonen.

En ensidig oljebrems på norsk sokkel vil ikke hjelpe kloden klimamessig, snarere tvert om.

Den nye klimastudien gir grunn til en viss optimisme på klodens vegne. Forskere, andre eksperter og politikere vil nok trekke ulike konklusjoner. Vi nøyer oss med å konstatere at verden har fått et noe større pusterom for å møte en varmere klode. Det gir videre rom for å holde hodet kaldt, ikke handle overilt. Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig.   

Artikkeltags