I 2021 fikk Halden kommune omtrent 1,2 millioner kroner til tilskuddsordningen «konfliktdempende tiltak i ulvesonen». Men de sliter med å få brukt opp pengene, og bevilget nylig 200 000 kroner til oppgradering av kommunens område og hytte på Ulveholtet.

Det skjer ikke uten diskusjon.

Belysning

Halden kommune har over lengre tid hatt et ulverevir helt eller delvis innenfor kommunegrensen ved Boksjøen. Etter vedtatte kriterier har Halden kommune tildelt midler til næringsorganisasjoner, organisasjoner og privatpersoner etter innkomme søknader.

Men det er færre søknader enn det er penger i potten.

Derfor ba administrasjonen politikerne om å gi grønt lys til å bruke 200.000 kroner til å oppgradere Ulveholtet med solcellebelysning.

– Hyttene på Ulveholtet har enkel standard uten strøm og vann. Det er rundt 50 meter til vedskjul og utedo fra hovedhytta og Enerhaugen. Trenden ved å bruke hyttene er økende og ved å installere solceller til belysning vil hyttene bli mer brukervennlig, skriver administrasjonen i sakspapirene.

– Det vil samtidig redusere frykt når det blir mørkt, da spesielt med tanke på barn. Målsettingen med hyttene er å gi trygge naturopplevelser i ulvesonen.

Det ligger fire hytter på eiendommen; Ulveholtet, Enerhaugen, Fosserkoia og Gruvehytta. Ulveholtet og Enerhaugen brukes jevnlig av lag og foreninger. Fosserkoia og Gruvehytta er åpne for bruk.

Mener det er «avlat-penger»

Kommunen har fått totalt 4,1 millioner kroner til fordeling gjennom 2018, 2020 og 2021. Gjennom disse årene har kommunen hittil mottatt 70 søknader og tildelt drøye 3,6 millioner kroner.

– At det kan forekomme streifdyr av ulv i Ulveholtskogen vil ikke være usannsynlig. Det er tidligere gitt tilskudd til lyssetting på bussholdeplasser og langs skoleveier der det ikke er lys fra før, samt ekstra belysning rundt bolighus. Dette for å minske følelsen av utrygghet for spesielt barn, står det i sakspapirene.

Da Hovedutvalg for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø behandlet saken i forrige uke var særlig Høyre skeptiske.

– Jeg sliter litt med begrunnelsen for å bruke såpass mye penger på dette, sa Terje Lie (Høyre) og kalte ordningen «avlat-penger». Han la dermed lite skjul på at han liker ordningen med at det offentlige skal bruke penger på denne typen tiltak dårlig.

– Jeg skjønner ikke hva som er konfliktdempende med å innføre innendørs belysning på Ulveholtet, undret han seg.

– Her bruker vi penger på oss selv ...

Heller ikke Senterpartiets gruppeleder, Jens Bakke, var helt fornøyd med saken.

– Ulveholtet er en kommunal eiendom som dyktige folk i vår administrasjon har et stort hjerte for. Men her bruker vi penger på oss selv, og jeg vil da vite mer om prioriteringene er riktige, mente han.

Samtidig roste han prosjektet og gjorde det klart at han ville stemme for.

Utvalgsleder Øivind Holt sa i møtet at det gjensto 450 000 kroner i søknadsordningen.

Det at det står igjen penger, hjalp ikke for Høyres Terje Lie.

– Hvis kommunen ønsker å oppgradere Ulveholtet er man fri til å gjøre det når som helst, hvis vi vil prioritere det. Jeg kan strekke meg så langt at det bør etableres utebelysning på Ulveholtet.

Vedtaket om å bruke 200 000 kroner ble fattet mot Høyres stemmer.