«Nå skal vi ta de rike» er et uttrykk som regjeringen og venstresiden gjerne tyr til for å forsøke å forklare at det er deres feil vi har forskjeller i landet. Men er det de rike sin feil at forskjellene økes? Jeg og FrP sier blankt nei her, hvorfor lurer du kanskje på? Det lages en ny skatt som heter grunnrenteskatt, som skal beskatte laksenæringen hardt da de bruker felles arealer. Laksenæringen fremstilles nå som snyltere som ikke bidrar nok til felleskapet.

Vedum sier at den beskatningen laksenæringen nå skal få vil tilføre lokalsamfunnet mye midler såkalt omfordeling. Vil staten altså tilføre lokalsamfunnet mer penger enn næringen selv gjør? Laksebedriften Salmar varsler permitteringer på 851 personer fordelt på Frøya og Senja. Hvor mye skatt betaler de ansatte og bedriften til de to stedene kan en lure på, men det største spørsmålet er vel om staten etter beskatning vil tilføre de to stedene like mye i kroner og øre?

De fleste trenger ikke kalkulator for å skjønne at det er ren utopi og tro at staten vil tilbakeføre like mye penger. Vi skal ikke rope hurra når folk med kapital flytter ut av landet, vi skal si hurra at folk faktisk vil bruke tid, helse og penger på å skape noe i eget land. En demonterer landet bit for bit med unødvendige skatter og avgifter.