Aremark kommune er en bygd med store naturbruksinteresser. Vi har i all tid hatt dyr på beite, innbyggerne har brukt og bruker naturen som arbeidsplass og til ulike former for friluftsliv.

Beitebruk er svært viktig for naturen. Det er viktig å holde kulturlandskapet i hevd, da kulturlandskapet også har stor innvirkning på naturmangfoldet. Dette gjelder ikke bare for de som bor utenfor ulvesona! Dette gjelder også for oss som bor i ulvesona. Kulturlandskapet i hele Norge må holdes ved like og er svært viktig for at Norge er Norge og at hver bygd bevarer sin identitet.

Dersom ulvens tilbakekomst skal få sette standarden for vårt landbruk, vil det etter hvert bli stusselig å drive landbruk og bo på bygda. Avvikling av beitebruk og gjengroing av kulturlandskap, vil ta knekken på det vi har av landskap i dag og underarter som er avhengig av kulturlandskapet vil det da bli færre og færre av.

Les også

– Klart man fikk litt skrekken da man hørte om angrepet

Ledende politikere i Aremark må være sitt ansvar bevisst, når vi får direkte angrep på livsgrunnlaget til de bøndene som seriøst driver et godt og fremtidsrettet landbruk. Politikere kan ikke sitte å tvinne tomler og lure på hvilke grep man skal ta, når ulven begynner å angripe næringen til mange av bygdas innbyggere. Kommunen med politikerne i spissen, må stå opp som bøndenes store beskytter og talsmann og ikke stikke hodet i sanden, slik de har gjort så langt.

I forbindelse med ulveangrepet lørdag 13.mai, har kommunen med ordfører og rådmann i spissen, vært nærmest fraværende og ordfører har kun uttrykt «bekymring» for det som skjedde den dagen. Bekymring er vel noe mange har kjent og kjenner på nå. Vi har mange bønder som kjenner på stor bekymring i disse dager og som passer ekstra godt på små og store dyr, som nå blir sluppet ut på beite innenfor rovdyrsikre gjerder. For det viser seg at rovdyrgjerdene til syvende og sist ikke er noen garanti for at ulven kommer seg inn og går amok, selv om de er godt vedlikeholdt og satt opp etter gjeldende standard.

Les også

Vi må få automatisk fellingstillatelse

Vi trenger en politisk ledelse som kjenner sin besøkelsestid og som tar tak i dette så snart hendelsen er et faktum. Vi trenger en politisk ledelse som støtter næringsdrivende i Aremark. Primærnæring som landbruk, er noe av det mest elementære vi må slå ring rundt.

Aremark kommune bør snarest lage en «Beredskapsplan ved rovdyrangrep», som iverksettes øyeblikkelig ved slike hendelser. En plan, hvor man øyeblikkelig får sendt inn søknad om skadefelling, hvor det iverksettes hjelp og støtte til skadelidte, informasjon om hendelsen til bøndene i bygda, osv.

Les også

Svar til Ulven om ulv

Kommunen har et øverste ansvar for å ivareta sine innbyggere og må stå i førstelinje, når tragedier og katastrofer inntreffer. Man venter ikke med å ta tak i slike ting, til kalenderfestede møter inntreffer. Jeg er derfor glad for at Høyre vil fremme et forslag om en slik beredskapsplan når Formannskapet i Aremark har sitt møte tirsdag 30. mai.

Jeg anbefaler kommunens sittende ledelse til å se seg selv i speilet og spørre seg om de føler at det har vært gjort en god nok jobb i denne saken. Jeg tror nok at - hvis man er ærlig, vil man få et meget negativt svar på det spørsmålet.