Det er ikke bare ribbe og pinnekjøtt som har vært i fokus i matbransjen den siste tida, forrige uke tok inspektører fra Mattilsynet turen til Halden, og det var ikke for å sjekke tradisjonell julemat.

21. desember fikk både Burger King og McDonald's besøk av Mattilsynet, og begge stedene kunne henge opp en fin førjulspresang, nemlig et smilefjes.

På begge steder var alt i orden, og tilsynet avdekket ingen regelverksbrudd som krever oppfølging ved noen av fastfood-stedene.

Sist Mattilsynet var innom burgerstedene var henholdsvis 25. februar 2021 og 26. oktober 2021. Da var det heller ikke noe å utsette på.

Inspektørene fra Mattilsynet sjekker fire hovedområder hos hovedsakelig restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. «Smilefjes» gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

De fire områdene er: Rutiner og ledelse. Lokaler og utstyr. Mathåndtering og tilberedning. Sporbarhet og merking.

Prioriteringer

Mattilsynet opplyser at de i 2022 vil prioritere å føre tilsyn i nyetablerte virksomheter.

Dernest vil de føre tilsyn i serveringssteder hvor de har fått bekymringsmeldinger, eller hvor de ga karakteren strekmunn eller sur munn ved forrige ordinære tilsynsbesøk.

Mattilsynet vil også tilstrebe å føre tilsyn i de sesongvirksomhetene som de ikke rakk i 2021.

Dette betyr symbolene

Etter at Mattilsynet har inspisert et serveringssted, vil en plakat med resultatet av tilsynet henges opp godt synlig fra utsiden av kafeen eller restauranten. Resultatet av tilsynet uttrykkes med et smilefjes-symbol. Smilefjeset sier ingenting om maten er god eller sunn, men at maten er trygg.

Symbolene uttrykkes med en smilende munn, en strekmunn eller en sur munn, avhengig av resultatet av tilsynet.

En smilende munn betyr at det ikke er funnet brudd på regelverket eller bare bagatellmessige forbedringspunkter.

Strekmunn betyr at det er funnet brudd på regelverket, og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette.

Sur munn betyr at det er funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket, og at serveringsstedet er pålagt å rette opp dette.