Mattilsynets inspektører er stadig på farten for å sikre at det blant annet er gode hygieniske forhold ved spisestedene i Halden.

Fornøyde inspektører

Siden begynnelsen av mai har flere stede fått uvarslet besøk. Og det har gått fint på samtlige steder.

Samtlige steder har fått smilefjes etter Mattilsynets besøk.

Stedene som har hatt besøk, er blant annet Børkes Bakeri og Svinesund Terrassen.

Havna Restaurant og Svinesundparken Motell og Kafè har også fått gode skussmål og smilefjes av Mattilsynet.

Nytt sted sjekket

Nylig startet Pasta Pronto opp ved Tista senter. Også ved dette stedet var alt i sin skjønneste orden da inspektørene kort tid etter at de hadde åpnet dørene.

Kontrollører sjekker forhold som dreier seg om rutiner og ledelse, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning – samt merking og sporbarhet – på sine uanmeldte besøk.

Besøket resulterer i et smilefjes, strekmunn eller sur munn.