Gå til sidens hovedinnhold

«Marie» - en politisk kommentar

Artiklene om «Maries» siste tid i livet har vekket sterke følelser og spørsmål. Rødt Halden vil her gi en politisk kommentar til dette.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når livet går mot slutten, grunnet demens, annen akutt eller langvarig sykdom, høy alder eller kombinasjoner av dette så mister vi stykkevis evnen til å ta vare på oss selv. Matlysten blir borte, evnen til å lage og spise maten svekkes og fordøyelsen avtar. Orientering til tid og sammenheng løses opp. Vi mister evnen til å unngå ubehag og smerte, og kan ikke lenger bevege oss hensiktsmessig. Denne prosess kan gå veldig fort eller ta flere år, vi velger selv ikke dette. Når denne tid, hjelpeløsheten, kommer blir vi avhengige av andre. Andre som støtter våre livsfunksjoner og lindrer smerte og ubehag. Vu blir avhengige av familie og venner og ikke minst av kommunen og sykehuset.

Rødt Halden ser her tre problemområder i vår kommune hvor vi må ta politisk ansvar.

1) Mer ressurser. Samhandlingsreformen virker nå med full styrke og legger betydelig flere og mer avanserte oppgaver på kommunen. Den aldrende befolkningen er lenger friske, men mot slutten trengs og forventes avanserte og krevende innsats. Kommunen mangler i dag en til to sykehjemsavdelinger i forhold til behovene og hjemmesykepleien må i dag ta ansvaret for disse pasienter. Rødt mener at hjemmesykepleien er underfinansiert og derfor underbemannet. Her trengs fler kvalifiserte og erfaren personal. Kommunen har i dag straks under 400 omsorgs- og sykehjemsplasser. I 2031 må vi ha omtrent 600 plasser hvis vi skal skal beholde dagens dekningsgrad. Det kommer til å bli viktig og tvinge frem løfter fra partiene om mer ressurser til kommunene under valgkampen til stortingsvalget 2021.

Les også

«Marie» bodde i en omsorgsbolig i Halden og ble sendt til sykehuset med egen avføring i munnen - Nå ligger hun i en umerket grav

2) Makten og ressursene må tilbake til utførerne. De siste tjue årene har man i offentlig sektor innført en form for styring som kalles New Public Management (NPM). Private foretak for vareproduksjon ble modellen kommunen skulle jobbe etter. Her styrer man med regler, prosedyrer og vedtak ovenfra og skal ha rapporter og avviksmeldinger nedenfra. Makten flyttes opp til nivåer av planlegging, ledelse, kvalitetsnormer, vedtak og bestilling, men ansvaret for tjenestene er fortsatt hos utførerne -sykepleierne og helsefagarbeiderne. Da vedtak ikke sjelden er utdaterte eller feil sammenlignet med de reelle behovene er dette også en kilde til frustrasjon. Ikke heller kan oppgaver standardiseres, et sårstell hos fru A kan ikke sammenlignes med et sårstell hos herr B. Helsearbeid målet med stoppeklokke er ikke hensiktsmessig. Det finnes i tillegg en naturlig sperre mot å angi seg selv i en avviksrapport. Man må fokusere på mangler i strukturen isteden for individet. Rødt foreslår at også Halden som flere andre kommuner lager komplette arbeidslag som selv vurderer, vedtar, utfør og evaluerer sine tjenester. Makten og ressursene må tilbake til utførerne. Til fagene. Dette fremmer også rekruttering.

3) Faste og hele stillinger. Velferdsstatens kvinnearbeid er lavt verdsatt. Årlig får de skryt fra politikerne for sin viktige innsats, men det er verre med ressurser, karrieremuligheter og investeringer til videreutdanning. Vi har hørt noen som har nevnt at det er bra med små stillinger fordi da har man alltid dekning av vikarbehov og ekstra vakter. Det er heller ikke foretatt forsøk på å normere krav på omfatning og kvalifikasjoner på, for eksempel, en kommunal hjemmesykepleie. Man må klare seg med det politisk nivå innvilger.

Som mannlig kommunalt ansatt, som ikke jobber i helse, er du nesten garantert en hel fast stilling. Det er på høy tid at hele faste stillinger også blir en realitet for kvinnene i vår kommune. Dette vil fremmer stabilitet, kvalitet, kontinuitet og rekruttering

For Rødt er det tydelig at forholdene i hjemmesykepleien under lang tid har vært preget av underfinansiering og overanstrengelse. Skrivet fra tre anonyme ansatte i slutten av 2019 ble starten på en nødvendig administrativ forbedring. Men ansvaret for å gi tilstrekkelige ressurser er politisk. Vi lover å komme tilbake til dette under arbeidet med kommunens neste budsjett. Og i valgkampen til stortingsvalget 2021.

Kommentarer til denne saken