Halden kulturråd registrerer kommunens mange målsettinger om byutvikling. Vi nevner i korte trekk

* Aktivitet på nordsiden

* Arrangementsbyen Halden

* Flere boliger i sentrum

* Større tilflytting til kommunen

* Forbedret folkehelse

* Næringsutvikling

* Bevaring av historisk bygningsmasse

Nå skjer det noe i Storsenteret. Ny kino og biblioteket får moderne lokaler. Fayegården ser ut til å bli et bymuseum. Det er positive trekk. Halden kulturråd ser konturene av et kulturstrøk fra torget og opp til storsenteret.

Om kort tid står den gamle gutteskolen ( biblioteket ) og kinoen tomme. Tomrommet i dette området mener Halden kulturråd er viktig å fylt med aktivitet. Vi vet det er et stort behov for produksjon/ øvingslokaler for store deler av det frivillige kulturlivet i Halden. Vi vet kulturskolen har behov for bedre lokaler. Mange lag og foreninger trenger møteplasser.

Listen kan gjøres mye lengre.

Halden kulturråd jobber for at det kan etableres et kultursenter i det gamle biblioteket og kinoen.

Hvordan passer dette inn i kommunale visjoner.

* Et aktivt kultursenter øker tilbudene i sentrum.

* Et aktivt kultursenter gir grunnlag for og støtte til arrangementsbyen Halden

* Et aktivt kultursenter øker sjansen for tilflytning til byen

* Et aktivt kultursenter et nyttig virkemiddel i å forbedre folkehelsen

* Et aktivt kultursenter gir grunnlag for å skape kreative arbeidsplasser

* Et aktivt kultursenter gir gir mulighet til å bevare de kulturhistoriske bygningene i sentrum

Dette er mulig hvis politisk nivå i Halden er villig til å gi kulturen sjansen til å bruke bygningene.