Første skoledag husker de fleste, hvor vi sto spent på hva dette nye livet skulle bringe, vi var nå skoleelever og ikke barnehagebarn lengre, et trinn opp på livets vei. Vi var spente på hvem vi skulle komme i klasse med og ikke minst hvem var det vi fikk som lærer. Læreren ble og er også i dag den voksenkontakten som skulle følge oss i mange år.

Lærerne på sin side var sikkert like spente, og skulle gi oss kunnskap som danner grunnlag for all læring vi skulle motta i livet. Det var lærerne som satte standard for hvordan vi skulle oppføre oss i klassen, rekke opp hånda for å vise at vi trengte hjelp eksempelvis. På veien fra før og i dag har det skjedd mye i klasserommet, og alt er neppe til det bedre for et best mulig læringsmiljø.

Det skrives mye om uroligheter i klasser og hvor elever roper ukvemsord eller truer lærere og medelever, er dette lærerne sin feil skal tro? Vi i Frp tror ikke det, lærerne må forholde seg til lærerplanen, men lærernes autoritet i klasserommet ser ut å ha blitt mindre. Det må være lærerne som setter en standard for oppførsel i klasserommet, det må være lærerne som skaper rom slik at læring kan gis.

Det er flott at elevene i dag kan være med å evaluere og uttale seg om sin lærer, men det er lærerne som leder sin klasse og som vet hva som skal til for at elever skal kunne motta læring og ny kunnskap.

Ifølge arbeidsmiljøinstituttet rammes 36.000 undervisningsansatte årlig av vold og trusler fra elever, detter er skumle tall og viser at vi er på feil vei. Det er ikke læreren sin oppgave å fostre elvene, det er det foreldre som skal gjøre, vi må la lærerne få rom til å gjøre det de har utdanning til, gi barn og unge opplæring iblant annet lesing, skriving og matematikk.

Vi i Frp vil få justert opplæringsloven slik at lærerne med loven i hånda kan få tilbake autoriteten i klassen, de må få reagere når asosial eller ødeleggende oppførsel oppstår. Det er elver som skal stå til ansvar for dårlig oppførsel ikke læreren. Synes du også at vi må ha en høflighetsnorm tilbake i skolen? Stem Frp